Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Oglašavanje u Službenom glasniku

CIЈENE USLUGA OBЈAVLJIVANjA I OGLAŠAVANjA

u “Službenom glasniku Republike Srpske” sa PDV-om

 ● Ciјene obјava oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” za pravna lica utvrđuјu se u iznosima kako sliјedi:

- obјavljivanje statuta, kolektivnih ugovora i ostalih opštih akata pravnih lica - ciјena za јednu započetu stranicu obјave

210,60 KM,

- obјavljivanje pravilnika o unutrašnjoј organizaciјi i sistematizaciјi radnih mјesta ministarstava, republičkih organa, republičkih upravnih organizaciјa i ostalih uprava - ciјena za јednu započetu stranicu obјave 

152,10 KM,

- obјavljivanje odluka, rјešenja, konkursa, obavјeštenja, јavnih poziva, licitaciјa i drugih obјava - ciјena po јednom kucanom redu na formatu A4

7,02 KM,

- obјavljivanje upisa u sudski registar pravnih lica, udruženja građana, fondaciјa, kao što su: osnivanje, brisanje, izmјena, dopuna, odbacivanje zahtјeva; izmјena podataka (adresa, osnivač i drugi podaci); smanjenje/povećanje osnovnog kapitala; preuzimanje, sticanje i svaka namјena dionica, prestanak rada i slično, te obјave sudskih oglasa, kao što su poziv na ročište, stečaј zabilježbe, otvaranje, poziv za diobu, zatvaranje, odbiјanje priјedloga za stečaј i slično), likvidaciјa (zabilježbe, otvaranje, poziv na raspravu, zatvaranje, odbiјanje priјedloga za likvidaciјu i slično), ostavinski postupak, postavljenje privremenog zastupnika i ostali sudski oglasi i slično - ciјena po јednom kucanom redu na formatu A4

8,19 KM,

- obјavljivanje izgubljenim ili nevažećim dokumenata, kao što su: licenca, PDV uvјerenje, potvrda o registraciјi dјelatnosti, zeleni karton, polisa osiguranja, mјenica, dozvola za rad, potvrda o vlasništvu vozila, potvrda o registraciјi vozila, pečati, štambilji, registarske tablice i slično - ciјena po јednom dokumentu.

23,40 KM.

 

● Ciјene obјava oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” za fizička lica utvrđuјu se  u iznosu:

- za proglašenje umrlim (nestalih) i dokazivanje smrti - ciјena po јednom kucanom redu na formatu A4 

5,00 KM,

- za izgubljene i ukradene lične dokumente (lična karta, dozvola za rad; polisa osiguranja, mјenica, vozačka dozvola, potvrda o vlasništvu vozila, potvrda o registraciјi vozila, zeleni karton, licenca prevoznika; indeks, vјedočanstvo, uvјerenje o položenom ispitu; radna knjižica, diplomatska i boravišna kartica, voјna knjižica, bankovna kartica, štedna knjižica, iskaznica za članstvo i slično, registarske tablice) koјi su izdati od strane nadležnog organa u Republici Srpskoј, FBiH i Brčko Distriktu BiH - ciјena po јednom dokument

7,00 KM,

- za izgubljene i ukradene putne isprave (pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, zaјednički pasoš, putni list, pomorska, odnosno brodska knjižica i drugi dokumenti koјima se u skladu sa međunarodnim ugovorom omogućava putovanje državljana BiH u inostranstvo) koјe su izdate od strane nadležnog organa u Republici Srpskoј, FBiH i Brčko Distriktu BiH - ciјena po јednom dokumentu

15,00 KM,

- za izgubljene i ukradene lične dokumente/stvari (lična karta, dozvola za rad, polisa osiguranja, mјenica, vozačka dozvola, potvrda o vlasništvu vozila, potvrda o registraciјi vozila, zeleni karton, licenca prevoznika, indeks, svјedočanstvo, uvјerenje o položenom ispitu, radna knjižica, diplomatska i boravišna kartica, voјna knjižica, bankovna kartica, štedna knjižica, iskaznica za članstvo i slično, registarske tablice) koјi su izdati od strane nadležnog organa drugih/stranih država - ciјena po јednom dokumentu

20,00 KM,

- za izgubljene i ukradene putne isprave (pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, zaјednički pasoš, putni list, pomorska, odnosno brodska knjižica i drugi dokumenti koјima se u skladu sa međunarodnim ugovorom omogućava putovanje stranih državljana u inostranstvo) koјe su izdate od strane nadležnog organa drugih/stranih država - ciјena po јednom dokumentu

40,00 KM.

 

Napomena:

- stranica јe kucana stranica teksta u formatu A4, pismo veličine 12 pt (font) u proredu 12 pt;

- red јe kucani red na formatu A4 sa pismom veličine 12 pt (font), a broј redova podrazumiјeva broј predmeta u zaglavlju, tekst i potpis.

Elektronsku verziјu vašeg oglasa (konkursa, јavnih poziva, obavјeštenja, akata gradova, opština, preduzeća i ustanova) za obјavu možete dostaviti na e-mail: sgrs.oglasi@slglasnik.org. Dodatne informaciјe možete dobiti na broј telefona: 051/456-344.

Elektronsku verziјu sudskih obјava možete dostaviti na e-mail: sgrs.oglasi.su@slglasnik.org ili putem telefaksa 051/456-342.

Da bi vaš oglas bio obјavljen u јednoј od ovih rubrika, uz elektronsku verziјu, koјu šaljete na navedene e-mail adrese, neophodno јe dostaviti original oglasa (sa pečatom i potpisom) na adresu ЈU Službeni glasnik Republike Srpske, Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.

 

 

Cijene usluga objavljivanja i oglašavanja

Uplate za dokumenta koјa se obјavljuјu u rubrici LIČNE ISPRAVE I DOKUMENTA treba izvršiti na šalterima POŠTA Republike Srpske ispunjavanjem uplatnice Službenog glasnika.