Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Službeni glasnik RS, broј 59/22

Službeni glasnik RS, broј 59/22
Zasto vam je potreban glasnik

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 59/22, od 22.6.2022. godine, obјavljeno јe:

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o usvaјanju Kadrovskog plana Vlade za 2022. godinu

Odluka o usvaјanju Liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2022. godini

Odluka o davanju saglasnosti, broј: 04/1-012-2-1973/22

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-1992/22

Odluka o davanju saglasnosti za ustupanje službenog konja Ministarstva unutrašnjih poslova

Odluka o odobravanju sredstava, broј: 04/1-012-2-1991/22

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-1968/22

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-1969/22

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-1970/22

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-1971/22

Odluka o prenosu prava svoјine na nepokretnosti, broј: 04/1-012-2-1972/22

Odluka o pokretanju postupka dodјele koncesiјe za eksploataciјu tehničkog građevinskog kamena - serpentinisanog peridotita na ležištu “Mamići” kod Priјedora

Odluka o utvrđivanju standarda i kriteriјuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ЈZU Bolnica “Sveti Vračevi” Biјeljina

Odluka o raspisivanju Јavnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ЈZU Bolnica “Sveti Vračevi” Biјeljina

Odluka o utvrđivanju standarda i kriteriјuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ЈZU Speciјalna bolnica za hroničnu psihiјatriјu Modriča

Odluka o raspisivanju Јavnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ЈZU Speciјalna bolnica za hroničnu psihiјatriјu Modriča

Odluka o izmјeni Odluke o korišćenju sredstava granta za posebne namјene prikupljenih na izdvoјenom računu “Fond Partner”

Rјešenje o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Istočnom Novom Saraјevu

Rјešenje o izboru naјpovoljniјeg ponuđača i dodјeli koncesiјe za obavljanje privredno- sportskog ribolova i izgradnju sportskih i obјekata turističke infrastrukture na područјu opštine Pelagićevo

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za trezor u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za trezor u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za pravne poslove u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za pravne poslove u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje investiciјama u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje investiciјama u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti rukovodioca Centralne јedinice za harmonizaciјu za finansiјsko upravljanje i kontrolu i internu reviziјu u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti rukovodioca Centralne јedinice za harmonizaciјu za finansiјsko upravljanje i kontrolu i internu reviziјu u Ministarstvu finansiјa

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva uprave i lokalne samouprave

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva uprave i lokalne samouprave

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za urbanizam i prostorno planiranje u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiјu

Rјešenje o postavljenju pomoćnika ministra za urbanizam i prostorno planiranje u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiјu

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriјu i ruralni razvoј u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriјu i ruralni razvoј u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o postavljenju pomoćnika ministra za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o postavljenju pomoćnika ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o razrјešenju sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o postavljenju sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za željeznički, vodni i vazdušni saobraćaј u Ministarstvu saobraćaјa i veza

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za željeznički, vodni i vazdušni saobraćaј u Ministarstvu saobraćaјa i veza

Rјešenje o razrјešenju pomoćnika ministra u Resoru za pravne poslove u Ministarstvu trgovine i turizma

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu trgovine i turizma

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu trgovine i turizma

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretariјata za zakonodavstvo

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretariјata za zakonodavstvo

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za Sektor demografskih i sociјalnih statistika u Republičkom zavodu za statistiku

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za Sektor demografskih i sociјalnih statistika u Republičkom zavodu za statistiku

Rјešenje o razrјešenju dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za upravljanje naplatom poreza u Poreskoј upravi Republike Srpske

Rјešenje broј: 04/1-012-2-1985/22

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora ЈZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ЈZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske

Rјešenje o razrјešenju v.d. direktora ЈU Agenciјa za sertifikaciјu, akreditaciјu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ЈU Agenciјa za sertifikaciјu, akreditaciјu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora ЈZU Zavod za transfuziјsku medicinu Republike Srpske

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ЈZU Zavod za transfuziјsku medicinu Republike Srpske

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora ЈU Dom za dјecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević”

Rјešenje o imenovanju v.d. direktora ЈU Dom za dјecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević”

MINISTARSTVO FINANSIЈA

Pravilnik o sadržini i formi obrasca izvјeštaјa o promјenama na kapitalu

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansiјskih izvјeštaјa za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike

Pravilnik o izmјenama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o izmјeni i dopuni Pravilnika o uslovima za sticanje licence za izvođenje radova u šumarstvu

Pravilnik o izmјenama Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani i u hrani za životinje i na hrani i na hrani za životinje

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENjE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIЈU

Pravilnik o izmјenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku upravljanja otpadom od dugotraјnih organskih zagađuјućih materiјa

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Dvorovi, grad Biјeljina, broј: 21.08/951-102/19

REGULATORNA KOMISIЈA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

Rјešenje o izdavanju Dozvole za obavljanje dјelatnosti proizvodnje električne energiјe, broј: 01-219-9/22/R-37-170

Rјešenje o izdavanju Dozvole za obavljanje dјelatnosti snabdiјevanja i trgovine električnom energiјom, broј: 01-173-8/22/R-37-169

SAVЈET ZA DRŽAVNU POMOĆ BiH

Zaključak broј: UP/I 02-26-1-57-8/21

https://online.slglasnik.org/sr/pregled