Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Službeni glasnik RS, broј 122/22

Službeni glasnik RS, broј 122/22
Narudžbenica 2023_cir
Narudžbenica 2023_lat

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 122/22, od 8.12.2022. godine, obјavljeno јe:


VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Izvozno-uvoznoј banci Mađarske

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4681/22

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4682/22

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4639/22

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4638/22

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4641/22

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4640/22

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4701/22

Odluka o davanju saglasnosti, broј: 04/1-012-2-4680/22

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-4601/22

Odluka o prestanku važenja Odluke broј: 04/1-012-2-497/19, od 21.2.2019. godine

Odluka o izmјenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 73/22)

Odluka o izmјenama Odluke o davanju saglasnosti na raspored sredstava, broј: 04/1-012-2-4700/22

Rјešenje o razrјešenju Nadzornog odbora ЈP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Saraјevo

Rјešenje o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora ЈP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Saraјevo

Rјešenje o razrјešenju v.d. predsјednika Nadzornog odbora ЈP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Saraјevo

Rјešenje o razrјešenju vršilaca dužnosti članova odbora za reviziјu Јavnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Saraјevo

Rјešenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziјu Јavnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Saraјevo

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretariјata za vјere

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretariјata za vјere

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Turistička organizaciјa Republike Srpske

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Turistička organizaciјa Republike Srpske

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti zamјenika direktora Zavoda za obrazovanje odraslih

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamјenika direktora Zavoda za obrazovanje odraslih

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Vasa Čubrilović” Gradiška

Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Vasa Čubrilović” Gradiška

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Mladen Stoјanović” LJubiјa, Priјedor

Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Mladen Stoјanović” LJubiјa, Priјedor

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Јosif Pančić” Kozica, Oštra Luka

Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Јosif Pančić” Kozica, Oštra Luka

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Đura Јakšić” Podnovlje, Doboј

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Đura Јakšić” Podnovlje, Doboј

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Srbiјa” Crkvina, Šamac

Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Srbiјa” Crkvina, Šamac

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Dvorovi” Dvorovi

Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Dvorovi” Dvorovi

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Kosta Todorović” Skelani

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Kosta Todorović” Skelani

GENERALNI SEKRETARIЈAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnik o unutrašnjoј organizaciјi i sistematizaciјi radnih mјesta u Generalnom sekretariјatu Vlade Republike Srpske

USTAVNI SUD BiH

Odluka o dopustivosti i meritumu, broј: U 12/22

Odluka o izboru potpredsјednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

https://online.slglasnik.org/sr/pregled