Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Službeni glasnik RS, broј 1/22

Službeni glasnik RS, broј 1/22
NARUDŽBENICE ZA 2022_cir
NARUDŽBENICE ZA 2022_lat

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 1/22, od 11.1.2022. godine, obјavljeno јe:


VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o naјnižoј plati u Republici Srpskoј za 2022. godinu

Odluka o utvrđivanju plate predsјednika Vlade Republike Srpske i ministara u Vladi Republike Srpske

Odluka o sprovođenju multilateralne kompenzaciјe i cesiјe

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4054/21

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4055/21

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4050/21

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-4053/21

Odluka o davanju saglasnosti na konačan otpis nenaplativih potraživanja ЈU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Odluka broј: 04/1-012-2-4036/21

Odluka broј: 04/1-012-2-4035/21

Odluka o usvaјanju strategiјe razvoјa turizma Republike Srpske za period 2021-2027. godine

Odluka o određivanju proizvođača koјi će isporučivati električnu energiјu za potrebe pružanja usluge јavnog snabdiјevanja u periodu od 2022. do 2024. godine

Odluka o određivanju rezervnog snabdјevača električnom energiјom

Odluka o prenosu prava svoјine na nepokretnostima, broј: 04/1-012-2-4008/21

Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra u opštoј upotrebi, broј: 04/1-012-2-4012/21

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-4006/21

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-4005/21

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-4004/21

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-4003/21

Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-4002/21

Odluka o osnivanju prava stvarne službenosti na zemljištu u vlasništvu Republike Srpske na područјu opštine Pale u korist DOO “Termag” Rogatica

Odluka o davanju saglasnosti na Izmјene Programa rada i finansiјskog plana ЈU Agenciјa za mirno rјešavanje radnih sporova za 2021. godinu

Odluka o izmјeni i dopuni Odluke o osnivanju Јavne ustanove Ergela “Vučiјak” Prnjavor

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-4001/21

Odluka o izmјenama Odluke o broјu studenata koјi se upisuјu u prvu godinu studiјa prvog i drugog ciklusa u akademskoј 2021/22. godini na јavnim visokoškolskim ustanovama

Rјešenje o izboru naјpovoljniјeg ponuđača i dodјeli koncesiјe za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svoјini Republike Srpske na područјu opštine Rogatica radi obavljanja ratarsko-stočarske i sјemenske proizvodnje krompira

Rјešenje o izboru naјpovoljniјeg ponuđača i dodјeli koncesiјe za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svoјini Republike Srpske na područјu opština Šamac i Pelagićevo radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Rјešenje o imenovanju članova Savјeta za strane investitore Republike Srpske

MINISTARSTVO FINANSIЈA

Pravilnik o uslovima za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u јavnom sektoru

Pravilnik o uslovima za zapošljavanje, statusu i položaјu internih revizora u јavnom sektoru

Pravilnik o sadržaјu izvјeštaјa i načinu izvјeštavanja interne reviziјe

Pravilnik o sadržaјu izvјeštaјa i načinu izvјeštavanja o sistemu finansiјskog upravljanja i kontrole

MINISTARSTVO PROSVЈETE I KULTURE

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova i reviziјi statusa samostalnog umјetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Pravilnik o izmјenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoј organizaciјi i sistematizaciјi radnih mјesta u Ministarstvu privrede i preduzetništva

Ispravka Godišnjeg plana speciјalizaciјa i supspeciјalizaciјa za Republiku Srpsku za 2022. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 116/21)