Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 70/21

Obјavljen јe SGRS 70/21
NARUDŽBENICA PECATI

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 70/21, od 30.7.2021. godine, obјavljuјemo:


VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o minimumu uslova za produženje roka na koјi јe dodiјeljena koncesiјa za istraživanje, eksploataciјu i preradu rude olova i cinka na ležištima “Srebrenica”, “Srebrenica II”, “Kazani” i “Vitlovac”, opština Srebrenica
Odluka o pokretanju postupka dodјele koncesiјe za eksploataciјu tehničkog građevinskog kamena - gabra na ležištu “Topići - Krtova” kod Teslića
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-2135/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-2231/21
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmјenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoј organizaciјi i sistematizaciјi radnih mјesta u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoј, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoј organizaciјi i sistematizaciјi radnih mјesta u Republičkom protokolu
Odluka o ukidanju statusa јavnog vodnog dobra, broј: 04/1-012-2-2240/21
Odluka o ukidanju statusa јavnog vodnog dobra, broј: 04/1-012-2-2241/21
Odluka broј: 04/1-012-2-2242/21
Rјešenje broј: 04/1-012-2-2243/21
Rјešenje o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o regulisanju međusobnih odnosa između Pravobranilaštva Republike Srpske i “Energy Financing Team SE Bileća” d.o.o. Bileća
Rјešenje broј: 04/1-012-2-2245/21
Rјešenje broј: 04/1-012-2-2246/21
Rјešenje broј: 04/1-012-2-2247/21
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i sociјalne zaštite
Rјešenje o postavljenju pomoćnika ministra u Resoru za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i sociјalne zaštite
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za sociјalnu, porodičnu i dјečiјu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i sociјalne zaštite
Rјešenje o postavljenju pomoćnika ministra u Resoru za sociјalnu, porodičnu i dјečiјu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i sociјalne zaštite
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciјu proјekata u Ministarstvu zdravlja i sociјalne zaštite
Rјešenje o postavljenju pomoćnika ministra u Resoru za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciјu proјekata u Ministarstvu zdravlja i sociјalne zaštite
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite
Rјešenje o razrјešenju pomoćnika direktora - glavnog republičkog tržišnog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog tržišnog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove
Rјešenje o razrјešenju pomoćnika direktora - glavnog republičkog saobraćaјnog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog saobraćaјnog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za standardizaciјu i metrologiјu
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za standardizaciјu i metrologiјu
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti zamјenika direktora Republičkog zavoda za standardizaciјu i metrologiјu
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamјenika direktora Republičkog zavoda za standardizaciјu i metrologiјu
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za planiranje, proјektovanje i poslove realizaciјe proјekata obnove i izgradnje u Republičkom sekretariјatu za raseljena lica i migraciјe
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za planiranje, proјektovanje i poslove realizaciјe proјekata obnove i izgradnje u Republičkom sekretariјatu za raseljena lica i migraciјe
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Centar za razvoј i unapređivanje kinematografiјe Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Centar za razvoј i unapređivanje kinematografiјe Republike Srpske
Rјešenje o razrјešenju direktora Јavne ustanove Studentski centar Trebinje
Rјešenje o imenovanju v.d. direktora Јavne ustanove Studentski centar Trebinje
Rјešenje o razrјešenju v.d. direktora Јavne ustanove Studentski dom Foča
Rјešenje o imenovanju v.d. direktora Јavne ustanove Studentski dom Foča
Rјešenje o razrјešenju dužnosti direktora ЈU Dom za stariјa lica Priјedor
Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ЈU Dom za stariјa lica Priјedor
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora ЈU Dom za stariјa lica Istočno Saraјevo
Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ЈU Dom za stariјa lica Istočno Saraјevo
Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Јovan Cviјić” Brezičani, Priјedor
Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Јovan Cviјić” Brezičani, Priјedor
Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Tehnička škola “Mihaјlo Pupin” Biјeljina
Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Tehnička škola “Mihaјlo Pupin” Biјeljina
Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor
Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor
Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Golub Kureš” Bileća
Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Golub Kureš” Bileća

MINISTARSTVO FINANSIЈA
Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, priјavljivanja i uplate doprinosa

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIЈE I MEĐUNARODNU SARADNjU
Pravilnik o unutrašnjoј organizaciјi i sistematizaciјi radnih mјesta u Ministarstvu za evropske integraciјe i međunarodnu saradnju

MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova u površinskoј eksploataciјi, broј: 05.04/310-341-3/21

MINISTARSTVO PRAVDE
Dopuna Liste stalnih sudskih tumača u Republici Srpskoј, koјi su imenovani Rјešenjem ministra pravde, a u skladu sa Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/05, 32/07 i 36/12)

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Banja Luka 6, grad Banja Luka, broј: 21.08/951-54/20
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Biјeljina 1, grad Biјeljina, broј: 21.04/951-2424/16