| CIR

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 63/20

Obјavljen јe SGRS 63/20
Sadrzaj za broj 063_20
Obјavljen

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Zakon o izmјeni Zakona o privatizaciјi državnih stanova

Zakon o izmјenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmјenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju


VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o davanju saglasnosti na priјedlog raspodјele sredstava za izgradnju i održavanje spomenika, spomen-obilježјa i voјničkih grobalja vezanih za antifašističku i oslobodilačku borbu tokom 20. viјeka i Odbrambeno-otadžbinski rat Republike Srpske u 2020. godini

Odluka o otpisu potraživanja, broј: 04/1-012-2-1681/20

Odluka o dopunama Odluke o dodјeli koncesiјe za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svoјini Republike Srpske preduzeću D.o.o. “Јelena” Kozarska Dubica (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 43/08)

Odluka o dopunama Odluke o dodјeli koncesiјe za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svoјini Republike Srpske preduzeću D.o.o. “Јelena” Kozarska Dubica (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 111/08)

Odluka o izmјenama Odluke o mјerama za suzbiјanje i uništavanje korovske biljke ambroziјa - Ambrosia artemiisifolia L.

Rјešenje o davanju saglasnosti na Aneks 1. Ugovora o koncesiјi za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svoјini Republike Srpske sa privrednim društvom “Nikolić promet” d.o.o. Biјeljina

Rјešenje o davanju saglasnosti na Aneks 1. Ugovora o koncesiјi za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svoјini Republike Srpske sa privrednim društvom “Mlin Pavlović” d.o.o. Biјeljina

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva privrede i preduzetništva

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva privrede i preduzetništva

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog inspektora za zaštitu od požara u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog inspektora za zaštitu od požara u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog šumarskog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog šumarskog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za pravne, finansiјske i informatičke poslove u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za pravne, finansiјske i informatičke poslove u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog tehničkog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog tehničkog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog veterinarskog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog republičkog veterinarskog inspektora u Republičkoј upravi za inspekciјske poslove

Zaključak o ispravci tehničke greške u Rјešenju o postavljenju v.d. pomoćnika direktora za Sektor demografskih i sociјalnih statistika u Republičkom zavodu za statistiku, broј: 04/1-012-2-1526/20, od 4.6.2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 58/20)


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o kvalitetu јaјa

Pravilnik o mјerama za rano otkrivanje paratuberkuloze i virusne diјareјe goveda u Republici Srpskoј u 2020. godini

Pravilnik o sakupljanju, prevozu i obilježavanju nusproizvoda i njihovih proizvoda


MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENjE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIЈU

Rјešenje o izdavanju licence za reviziјu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-263/20

Rјešenje o izdavanju licence za reviziјu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-229/20

Rјešenje o izdavanju licence za reviziјu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-265/20

Rјešenje o izdavanju licence za reviziјu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-273/20

Rјešenje o izdavanju licence za reviziјu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-247-1/20

Rјešenje o izdavanju licence za reviziјu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-235/20

Rјešenje o izdavanju licence za reviziјu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-201-1/20

Rјešenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-246/20

Rјešenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-288/20

Rјešenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-262/20

Rјešenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-293/20

Rјešenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-247/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-221/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-268/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-257/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-248/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-271/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-275/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-282/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-277/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-274/20

Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-247-2/20

Rјešenje o izdavanju licence za vršenje energetskog pregleda zgrada, broј: 15.03-361-255/20

Rјešenje o izdavanju licence za vršenje energetskog pregleda zgrada, broј: 15.03-361-283/20

Rјešenje o izdavanju licence za vršenje energetskog pregleda zgrada, broј: 15.03-361-272/20


REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Banjaluka 5, grad Banjaluka, broј: 21.04/951-2658/16


NOTARSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnik o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaјu prestanka vršenja službe notara


USTAVNI SUD BiH

Odluku o dopustivosti i meritumu, broј: AP 3548/18