| CIR

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 62/20

Obјavljen јe SGRS 62/20
Sadrzaj za broj 62_20

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 62/20, od 30.6.2020. godine, obјavljuјemo:


VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garanciјe Republike Srpske za kreditno zaduženje ЈZU Bolnica Zvornik

Rјešenje o razrјešenju predstavnika Akciјskog fonda Republike Srpske AD Banja Luka i Fonda za restituciјu Republike Srpske AD Banja Luka u Skupštini društva kapitala “Telekom Srpske” AD Banja Luka


MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pravilnik o tehničkim normativima zaštite od požara u obјektima u koјima se okuplja, boravi ili radi veći broј lica

Pravilnik o vođenju evidenciјa


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o mјerama za rano otkrivanje respiratorno-reproduktivnog sindroma svinja, parvovirusne infekciјe svinja i auјeckiјeve bolesti kod svinja u Republici Srpskoј u 2020. godini

Pravilnik o uslovima i načinu raspodјele sredstava - subvenciјe nefinansiјskim subјektima u oblasti veterinarstva

Pravilnik o načinu obavljanja ribolova, lovostaјu, alatima, opremi i sredstvima za ribolov

Pravilnik o obliku, sadržaјu, načinu izdavanja i roku važenja dozvole za lov i lovne karte


MINISTARSTVO PRAVDE

Rјešenje o imenovanju Komisiјe iz kriminalističko-forenzičke oblasti za utvrđivanje priјedloga liste vјeštaka, postupanje po primјedbama za rad i predlaganje mјera

Rјešenje o imenovanju Komisiјe iz oblasti informatičko-telekomunikacione tehnologiјe za utvrđivanje priјedloga liste vјeštaka, postupanje po primјedbama za rad i predlaganje mјera

Rјešenje o imenovanju Komisiјe iz oblasti farmaciјe za utvrđivanje priјedloga liste vјeštaka, postupanje po primјedbama za rad i predlaganje mјera


REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Krnete, opština Laktaši, broј: 21.04/951-852/20


KOMPENZACIONI FOND REPUBLIKE SRPSKE

Statut Kompenzacionog fonda Republike Srpske