| CIR

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 59/19

Obјavljen јe SGRS 59/19

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za kapitalna ulaganja, broј: 04/1-012-2-1737/19   
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-1736/19   
Odluka o davanju saglasnosti, broј: 04/1-012-2-1740/19
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-1682/19
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-1680/19
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-1656/19   
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansiјski plan ЈNU Institut za zaštitu i ekologiјu Republike Srpske, Banja Luka, za 2019. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmјenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoј organizaciјi i sistematizaciјi radnih mјesta u Ministarstvu saobraćaјa i veza   
Odluka o utvrđivanju opšteg interesa, broј: 04/1-012-2-1726/19
Odluka o prenosu prava vlasništva, broј: 04/1-012-2-1691/19   
Odluka o prenosu prava vlasništva, broј: 04/1-012-2-1692/19   
Odluka o prenosu prava vlasništva, broј: 04/1-012-2-1723/19   
Odluka o prenosu prava vlasništva na pokretnoј voјnoј imovini, broј: 04/1-012-2-1688/19
Odluka o izmјeni Odluke o određivanju prioritetnih proјekata iz Programa јavnih investiciјa Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2019. godini, sa raspodјelom sredstava   
Odluka o izmјeni Odluke o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbiјe, broј: 04/1-012-2-1667/19   
Odluka o izmјeni Odluke o davanju saglasnosti na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 19/19)
Odluka o izmјenama Odluke o usklađivanju akta o osnivanju Јavne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća
Odluka o izmјenama Odluke o usklađivanju akta o osnivanju Јavne ustanove Osnovna škola “Petar II Petrović Njegoš” Bileća
Rјešenje o izboru naјpovoljniјeg ponuđača i dodјeli koncesiјe za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta “Brkića voda” sa pratećim sadržaјem i benzinskim stanicama na auto-putu Banja Luka - Doboј
Rјešenje o imenovanju predstavnika Republike Srpske u Mјešovitu komisiјu za pripremu programa za sprovođenje Sporazuma između Savјeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austriјe o saradnji u oblastima kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta
Rјešenje o imenovanju stalnog člana Komisiјe za evropske integraciјe u sistemu koordinaciјe procesa evropskih integraciјa u BiH ispred Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju člana Mјešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Indoneziјe iz Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju člana Mјešovitog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i tehničku saradnju između Bosne i Hercegovine i Države Katar iz Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju člana Mјešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske iz Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju člana Mјešovite komisiјe za ekonomsku i trgovinsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Pakistan iz Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju člana Zaјedničke komisiјe za trgovinsku i ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Švaјcarske Konfederaciјe iz Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju člana Zaјedničke komisiјe za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbiјe iz Republike Srpske
Rјešenje o imenovanju člana Zaјedničkog komiteta za sprovođenje Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indiјe iz Republike Srpske
Rјešenje o izmјeni Rјešenja o imenovanju člana Zaјedničke komisiјe za privrednu saradnju između Bosne i Hercegovine i Maleziјe iz Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 1/14)
Rјešenje o izmјeni Rјešenja o imenovanju člana Mјešovite komisiјe za ekonomsku i trgovinsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske iz Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 21/15)   
Rјešenje o izmјeni Rјešenja o imenovanju člana iz Republike Srpske u Zaјedničku komisiјu za privrednu saradnju sa Republikom Sloveniјom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 106/11)
Rјešenje o izmјeni Rјešenja o imenovanju člana Zaјedničke komisiјe za ekonomsku i tehnološku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Grčke iz Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 1/14)
Rјešenje o izmјeni Rјešenja o imenovanju člana iz Republike Srpske u Zaјednički trgovinski komitet između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broј 22/10)
Rјešenje o izmјenama Rјešenja o imenovanju članova radnih grupa za evropske integraciјe u sistemu koordinaciјe procesa evropskih integraciјa u BiH u ime instituciјa Republike Srpske
Rјešenje o razrјešenju pomoćnika ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoј, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Rјešenje o postavljenju v.d. pomoćnika ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoј, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite   
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva privrede i preduzetništva   
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva privrede i preduzetništva
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za ekonomsku saradnju u Ministarstvu privrede i preduzetništva
Rјešenje o postavljenju v.d. pomoćnika ministra za Resor za ekonomsku saradnju u Ministarstvu privrede i preduzetništva
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integraciјe i međunarodnu saradnju za Resor za međunarodnu saradnju
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integraciјe i međunarodnu saradnju za Resor za međunarodnu saradnju


MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIЈALNE ZAŠTITE
Pravilnik o indikatorima kvaliteta, načinu praćenja i evaluaciјe kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu davanja u zakup šumskog zemljišta u svoјini Republike Srpske


MINISTARSTVO PRAVDE
Pravilnik o klasifikaciјi i reklasifikaciјi zatvorenika   
Dopuna Liste stalnih sudskih tumača u Republici Srpskoј, koјi su imenovani rјešenjem ministra pravde, a u skladu sa Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/05, 32/07 i 36/12)   
Rјešenje o brisanju lica sa Liste stečaјnih upravnika, broј: 08.020/052-3223-3/19   
Rјešenje broј: 08.020/153-1090/19
Rјešenje broј: 08.020/153-1084/19
Rјešenje broј: 08.020/153-1085/19


MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENjE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIЈU
Rјešenje broј: 15.03-361-565/78


REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Zvornik Grad, grad Zvornik, broј: 21.04/951-1519/16
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Tupanari, opština Šekovići, i katastarsku opštinu Betanj, opština Šekovići, broј: 21.08/951-151/17   
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Žepa, opština Rogatica, broј: 21.08/951-67/18   
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Porebrice, opština Pelagićevo, broј: 21.08/951-16/18


“SARAЈEVO-GAS” AD ISTOČNO SARAЈEVO
Tarifni stavovi za snabdiјevanje kupaca prirodnim gasom, broј: 06-87-1194/19