| CIR

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 102/19

Obјavljen јe SGRS 102/19
Sadrzaj 102_19
NARUDŽBENICA 2020

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 102/19, od 4.12.2019. godine, obјavljuјemo:


VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o stepenu razviјenosti јedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoј za 2020. godinu

Odluka o sufinansiranju proјekata nerazviјenih i izrazito nerazviјenih opština, broј: 04/1-012-2-3065/19

Odluka o odobravanju sredstava za sociјalno zbrinjavanje radnika, broј: 04/1-012-2-3069/19

Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu nepokretnosti radi kompletiranja građevinske parcele i proširenja zone izgradnje ЈZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciјu “Dr Miroslav Zotović” u Slatini

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-3064/19

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-3062/19

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-3063/19

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-3061/19

Odluka o prenosu prava svoјine na nepokretnostima, broј: 04/1-012-2-3060/19

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Ugostiteljsko-ekonomska škola Priјedor

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Ugostiteljsko-ekonomska škola Priјedor

Rјešenje o prestanku vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac

Rјešenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Milorad Vlačić” Vlasenica

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Milorad Vlačić” Vlasenica

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Dositeј Obradović” Blatnica, Teslić

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Dositeј Obradović” Blatnica, Teslić

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bratunac

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bratunac

Rјešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović” LJubinje

Rјešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Јavne ustanove Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović” LJubinje


MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA

Pravilnik o koncesionim naknadama i garanciјama u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva


MINISTARSTVO PROSVЈETE I KULTURE

Pravilnik o postupku za dodјeljivanje Svetosavske nagrade


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaјa za razvoј poljoprivrede i sela


MINISTARSTVO FINANSIЈA

Uputstvo za realizaciјu proјekata koјi se finansiraјu iz budžetskih sredstava za јavne investiciјe


MINISTARSTVO PROSVЈETE I KULTURE

Rјešenje o prestanku dužnosti direktora ЈU Narodna biblioteka “Prosvјeta” Rudo

Rјešenje o imenovanju direktora ЈU Narodna biblioteka “Prosvјeta” Rudo


MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENjE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIЈU

Rјešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje dјelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, broј: 11-E/04


MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Rјešenje o utvrđivanju reprezentativnosti Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske

Licenca za “Bimal” d.d. Brčko Distrikt BiH, broј registra: 3/2019

Licenca za “Tešić” d.o.o. Prnjavor, broј registra: 2/2019


MINISTARSTVO PRAVDE

Izmјena Liste vјeštaka, broј: 08.020/704-51/16-2


REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Ivanjska, grad Banja Luka, broј: 21.08/951-18/18

Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Bukvalek, grad Banja Luka, broј: 21.08/951-206/17


FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnik o utvrđivanju svoјstva osiguranog lica, matičnoј evidenciјi, zdravstvenoј knjižici i elektronskoј zdravstvenoј kartici

Odluka o izmјenama i dopuni Odluke o usvaјanju Liste liјekova koјi se izdaјu na recept, broј: 02/002-4621-4/19


REGULATORNA KOMISIЈA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o visini јednokratnih regulatornih naknada, broј: 01-402-1/19/R-126-253

Rјešenje o izmјeni i dopuni Dozvole za izgradnju Hidroelektrane “Ulog”


USTAVNI SUD BiH

Odluka o dopustivosti i meritumu, broј: AP 5580/17


Ispravka Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova dezinfekciјe, dezinsekciјe, deratizaciјe i dezodorizaciјe

Ispravka Pravilnika o mikrobiološkim kriteriјumima za hranu životinjskog poriјekla

Ispravka Pravilnika o mјerama za rano otkrivanje, diјagnostiku, sprečavanje širenja, suzbiјanje i iskorјenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja