Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Право на физички интегритет као основа других права личности

Право на физички интегритет као основа других права личности

Аутор:

Доц. др Раденко Јотановић


Издавач:

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Монографија Право на физички интегритет као основа других права личности представља ауторову прву публикацију ове врсте. За основу има докторску дисертацију под сличним називом „Право на физички интегритет личности у грађанском праву“ која је одбрањена на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци дана 27.04.2012. године. У односу на свој првобитни текст у докторској дисертацији ова монографија садржи одређене измјене и допуне у свом садржају, повећан је број страница, знатно је већи број фуснота, као и различитих (не)правних извора који су наведени у попису литературе. Четврти дио докторске дисертације под насловом „Грађанскоправна заштита физичког интегритета личности“ је у монографији изостављен и биће објављен као посебан рад аутора.

(Из предговора)