Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Правна природа Брчко Дистрикта деценију послије (Упоредни приказ)

Правна природа Брчко Дистрикта деценију послије (Упоредни приказ)

Аутор: доц. др Милан Благојевић


Према ријечима рецензената доц. др Владимира Ђурића, Факултет правних наука, Универзитет "Апеирон“, Бања Лука и доц. др Зорана Лончара, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, доц. др Милан Благојевић је своју монографију посветио управо једном од питања у вези са државним уређењем Босне и Херцеговине - правној природи, како сам истиче "јединствене и тешко поновљиве творевине" Брчко Дистрикта. Већ сам избор теме сугерише да је ријеч о веома значајном раду из области уставног права Босне и Херцеговине. 


Међутим, иако се на први поглед може стећи такав утисак, монографија није само рад који обрађује позитивно право, односно правну природу и положај Брчко Дистрикта у позитивном уставном уређењу Босне и Херцеговине. Иако сагледава развој положаја и правну природу Брчко Дистрикта, деценију послије, што се и у наслову ове књиге јасно истиче, ова студија није ни само историјски пресјек развитка Дистрикта. 


Напротив, ова књига се избором теме, садржајем, одабраним приступом и изведеним закључцима може сврстати у квалитетне упоредноправне студије са значајним теоријским закључцима који обогаћују правну науку.