Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Имовински односи у браку

Имовински односи у браку

Аутор:

Доц. др Дарко Радић


Издавач:

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Монографија “Имовински односи у браку” највећим дијелом заснована је на истраживању које је проведено у оквиру израде моје докторске дисертације “Законски брачни имовински режим”, под менторством проф. др Илије Бабића. Међутим, ова монографија значајно је проширена излагањима која се односе на уговорне односе између супружника - уговорни брачни имовински режим, па у том смислу представља цјелину која обухвата разматрања о укупним имовинским посљедицама брака. Своје мјесто нашла су и излагања о сукобу закона, односно ставови и запажања о детерминантама и тенденцијама развоја савремене брачно-имовинске регулативе у Европи.

(Из предговора)