Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Грађанско право, књига 1 - Увод у грађанско право

Грађанско право, књига 1 - Увод у грађанско право

Аутори:

Проф. др Илија Бабић

Проф. др Раденко Јотановић


Издавач:

Универзитет у Бањој Луци, Правни факултет, Бања Лука

Уџбеник Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право, аутора проф. др Илије Бабића и проф. др Раденка Јотановића, проистекао је из уџбеника Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право аутора проф. др Илије Бабића, објављеног 2011. године, у издању Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Од издавања тог уџбеника до данас донесено је више законских прописа, а десиле су се и значајне промјене у ставовима судске праксе и у заузетим правним становиштима истакнутих правника у овој области права, који су утицали на структуру, садржај и обим уџбеника.

(Из предговора)