| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Услуге штампања - Књиге

Феноменологија (не)права

Крајем јула 2019. године изашла је нова, 30. књига проф. др Милана Благојевића, под насловом „Феноменологија (не)права“. Тежиште ауторовог истраживања у књизи је на опасностима од системског и систематског кршења права, правне државе и владавине права. Посебно су занимљиве и вриједне ауторове а...

Радна свеска за 3. разред основне школе

Издавач: ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево

Солфеђо за 5. и 6. разред основне музичке школе

Издавач: ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево

Радна свеска за 6. разред основне школе

Издавач: ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево

Радна свеска за 7. разред основне школе

Издавач: ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево

Од електронског пословања до пословне интелигенције у јавној управи

Електронско пословање и пословна интелигенција су основне технологије озбиљне управе. Аутори су у предговору истакли да се у овом дјелу баве системима пословне интелигенције која омогућава: мултидимензионалну анализу, он лине аналитичку обраду података, као и "рударење података" који омогућавају...

Неосманизам –Повратак Турске на Балкан

Као дугогодишњи амбасадор Републике Србије у Турској, и добар познавалац дипломатије и прилика у Турској, аутор на компетентан начин објашњава зашто се Турска на велика врата враћа на политичку сцену Балкана, посебно Босне и Херцеговине.

Уставно правна анализа једног случаја - проф. др Тихомир Глигорић

Према ријечима рецезента проф. др Владимира Лукића, пи­сци овог сту­ди­о­зног ра­да су ве­о­ма пе­дант­но, по­ред оста­лог, ци­ти­ра­ли ви­ше за­ко­на и дру­гих про­пи­са ко­ји ре­гу­ли­шу или су ре­гу­ли­са­ли ма­те­ри­ју ка­та­стра и зе­мљи­шне књи­ге, о­но­сно је­дин­стве­не еви­ден­ци­је о н...

Правосудна неистина

Монографија је подијељена у три велике цјелине. Прву чини пролегомена једне систематске правосудне патологије, којом се читалац уводи у суштину неистина садржаних о Републици Српској у пресудама наведених институција, као и начин на који је креирана противправна конструкција тзв. удруженог злочиначк...

Закон о стечају

Аутор: Недељко Милијевић

Други крајишки корпус Војске Републике Српске

Аутор: Душан Кукобат и Бојан Димитријевић

Шта су скривиле

Издавач: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Правна природа Брчко Дистрикта деценију послије (Упоредни приказ)

Према ријечима рецензената доц. др Владимира Ђурића, Факултет правних наука, Универзитет "Апеирон“, Бања Лука и доц. др Зорана Лончара, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, доц. др Милан Благојевић је своју монографију посветио управо једном од питања у вези са државним уређењем...

Едиција Правни есеји

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске, у едицији Правни есеји изашао је нови наслов Правни есеји - Књига значења, аутора доц. др Милана Благојевића, која је штампана на 451 страни, формата Б5. Ова књига је зборник радова доц. др Милана Благојевића насталих у периоду од 1998. до 2010. год...

Збирка задатака из математике за 6 разред основне школе

Издавач: ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево

Битка за Сребреницу рат за цивилизацију

Издавач: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Како родити здраво дијете?

Овај приручник штампан је у склопу пројекта "Репродуктивно здравље у Републици Српској", који спроводи Академија наука и умјетности Републике Српске, а финансира Фонд Здравственог осигурања Републике Српске.

Радна свеска из природе и друштва за 2. разред основне школе

Издавач: ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево

Наставни листови уз буквар за 2. разред основне школе

Издавач: ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево