Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

О штампарији

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Јавна установа Службени гласник Републике Српске врши услуге штампања:

 • свих врста књига,
 • брошура,
 • каталога,
 • проспеката,
 • часописа,
 • плаката,
 • флајера,
 • цјеновника,
 • свих врста образаца и осталог рекламног материјала,
 • свих врста картица у колору са холограмском заштитом,
 • штампање и нарезивање свих врста CD и DVD.

ШТАМПАЊЕ ВРИЈЕДНОСНИХ ПАПИРА НА СПЕЦИЈАЛНИМ ЗАШТИЋЕНИМ ПАПИРИМА

и са могућношћу заштите наношењем холограма (једини у Републици Српској):

 • мјенице,
 • томболски листићи,
 • серификати,
 • специјалне наљепнице,
 • матичне књиге,
 • извод из матичних књига,
 • дипломе,
 • индекси,
 • други обрасци са заштитом,
 • међународне возачке дозволе,
 • обрасци са холограмском заштитом.

ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА

НУМЕРАЦИЈА И ВАРИЈАБИЛНА ШТАМПА за све врсте образаца, и то бројевима и бар-кодовима и другим комбинацијама (персонализовани текст), који могу додатно заштитити производе (међу производима које треба заштитити од фалсификовања су полисе осигурања, царинске декларације, улазнице за манифестације, свједочанства и сл.

ШТАМПА ЗЛАТОТИСКА

- на производе као што су: захвалнице, признања, корице за књиге, каталози, рекламни материјал.

ИЗРАДА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА

Вршимо израду свих врста печата и штамбиља, а овлашћени смо и за израду печата са амблемом Републике Српске.