Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Издаваштво

Јавна установа Службени гласник Републике Српске поред „Службеног гласника Републике Српске“ бави се и издавањем и стручне и научне литературе и издања од посебног друштвеног интереса за Републику Српску.

Дикта регистар правних прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине објављује се низ година и има задатак да олакша примјену позитивних правних прописа у пракси, па је једном броју правника и свакодневна стручна литература.

Међу издањима од посебног друштвеног интереса може се издвојити књига „Стварање Републике Српске“ др Николе Кољевића, а посебно смо поносни на награду коју је Јавна установа Службени гласник Републике Српске са Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске освојили на 61. међународном сајму књига у Београду. Установа је проглашена за најбољег издавача из дијаспоре, а поводом издавања књиге Петра Кочића „С планине и испод планине и друга проза“.

Осим наведених издања, ту је и велики број издања стручне литературе, приручника издатих са многих стручних семинара и научних скупова и књига из других области.

Посебно треба издвојити Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи, другим државним органима, локалној самоуправи и организацијама које врше јавна овлашћења за кандидате са високом, вишом стручном спремом и Приручник за кандидате за средњу стручну спрему.