Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Контакт

ЈУ Службени гласник РС
Вељка Млађеновића бб
Поштански фах 88

+ 387 051 456 330
sgrs.online@slglasnik.org

ДИРЕКТОР

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

РЕДАКЦИЈА

ШТАМПАРИЈА

СЛУЖБА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ

СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ЖИРО РАЧУНИ

Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Аtos bank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
БПШ Банка а.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18