Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској

Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској

Аутор: проф. др Милан Благојевић

Издавачи: ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у децембру 2014. изашла је из штампе нова књига проф. др Милана Благојевића . Ради се о монографији под насловом „Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској“.
Књига „Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској“ је аутентична и оригинална правна монографија која је спој ауторових теоријских промишљања и управносудске праксе најновијег датума, везаних за уставност и законитост у управном спору у Републици Српској. Она представља јединствен примјер монографије овакве врсте у Републици Српској, БиХ, али и у земљама из нашег окружења. Књига има више од 200 страна и написана је лијепим и разговијетним језиком и стилом, систематично пројектована и правно новелирана не само релевантним правним тумачењима везаним за ову проблематику већ и научно утемељеним судовима аутора.

Контакт: milanblagojevic@hotmail.com