Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Стицање права власништва на основу правног посла у БиХ и Хрватској (1945-2011)

Стицање права власништва на основу правног посла у БиХ и Хрватској (1945-2011)
Narudžbenica_Sticanje prava vlasništva na osnovu pravnog posla u BiH i Hrvatskoj (1945-2011)_

Аутор: Петар Симонети

Књига кошта 35,00 КМ са ПДВ и укљученим поштанским трошковима. 


Можете је наручити у ЈУ Службени гласник Републике Српске, Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука; тел. 051/456 351, 456 470, 456 471, фаџ: 051/456 331, 456- 350, 456- 471.

На уплатници обавезно навести: уплата за књигу Симонетти, по извршеној уплати књига ће вам бити достављена на назначену адресу поштом.

Контакт: Горана Гарача, Марко Келечевић

У издању ЈУ Службени гласник РС постхумно је изашла књига аутора Петра Симонетија која у потпуности освјетљава важан дио стварног али и облигационог права. На основу догматске, телеолошке, компаративне и историјске анализе теоријских института и закона у Републици Хрватској и БиХ (Републици Српској и Федерацији БиХ) аутор је пронашао велики број сличних али и различитих рјешења у законима који регулишу стицање права својине на основу правног посла. Аргументовано је у својим расправама разрјешавао најсложеније практичне и теоријске проблеме. Ова монографија представља зрео плод правне науке и шири обзорје спознаје права. Она је поуздан ослонац правним теоретичарима и практичарима за даљи рад.