Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Практикум за управни спор – са управносудском праксом

Практикум за управни спор – са управносудском праксом

Аутор: проф. др Милан Благојевић

Издавачи: ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у децембру 2014. изашле су из штампе двије нове књиге проф . др Милана Благојевића . Ради се о „Практикуму за управни спор – са управносудском праксом“.
Практикум је написан на 647 страна и састоји се од два дијела. Први дио обухвата обрасце тужби, рјешења, записника и пресуда за готово све, па и оне веома ријетке случајеве управносудског дјеловања, који су систематизовани према важећем Закону о управним споровима Републике Српске.
Други дио Практикума садржи богату и разноврсну управносудску праксу из управног поступка и управног спора, систематизовану у 31 управну цјелину, према управним областима којима припадају судске одлуке. Садржај и систематика Практикума биће од велике користи у свакодневној пракси, и то не само управносудској него и у пракси многобројних управних органа, као и различитих странака у управном и управносудском поступку.
Књига ће бити од користи и при извођењу наставе и припремању испита из предмета Управно право на високошколским установама у Републици Српској и БиХ на којима се изучава овај наставни предмет.

Контакт: milanblagojevic@hotmail.com