Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Огледи о праву и правосуђу

Огледи о праву и правосуђу
Narudžbenica_Ogledi o pravu i pravosuđu

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске изашла је књига правника, публицисте и судије Суда Босне и Херцеговине Бранка Перића, под насловом Огледи о праву и правосуђу.

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске изашла је књига правника, публицисте и судије Суда Босне и Херцеговине Бранка Перића, под насловом Огледи о праву и правосуђу.

Објављивање чланака у књизи има за циљ да ширем кругу професионалне и академске јавности укаже на актуелност и обим правне проблематике како би се пронашли правци њеног превазилажења.

Најбоље о књизи говори уводна ријеч самог аутора:

“Реформа кривичног законодавства, непромишљена и брзоплета, потпуно је паралисала стручну и академску мисао. Судска пракса није била припремљена за нове процесне моделе, а академска мисао није имала на основу чега да артикулише своје мишљење. Нико није скупио храбрости да тумачи оно што није познавао и о чему судска пракса није имала заузет став.”

Промотивна цијена књиге износи 20,00 КМ са ПДВ-ом.

САДРЖАЈ

СТРУКТУРА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА (Прилози за дискусију)

ИЗДВОЈЕНО СУДИЈСКО МИШЉЕЊЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ – АРГУМЕНТИ ЗА НОВИ ПРИСТУП

НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

АЛТЕРНАТИВНО КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ

ЧАСТ И УГЛЕД СУДИЈЕ (Поглед на аспект кривичноправне заштите)

УСЛОВНЕ КАЗНЕ – ПИТАЊЕ КАЗНЕНЕ ПОЛИТИКЕ ИЛИ ПОЛИТИКЕ ПРОЦЕСУИРАЊА

ПРАВОСУЂЕ И ВЈЕРСКА ОБИЉЕЖЈА: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

КАКО ПРАТИТИ И ОЦЈЕЊИВАТИ РАД ПРАВОСУЂА ИЛИ: ЗАШТО ТРЕБА НАПУСТИТИ СИСТЕМ НОРМИРАЊА РАДА СУДИЈА 

СУДБИНА НЕУСТАВНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БиХ (ОГЛЕД О ЈЕДНОМ НЕУСПЈЕЛОМ УСАГЛАШАВАЊУ) 

КРИВИЧНО ДЈЕЛО НЕСАВЈЕСТАН РАД У СЛУЖБИ И НАЧЕЛА ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

НЕКОНТРОЛИСАНА ТУЖИЛАЧКА МОЋ

НЕЕФИКАСНО ПРАВОСУЂЕ И МЈЕРЕ ЗА УСПЈЕШНО ВОЂЕЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА: ИЛИ, КАКО ЈЕ МЈЕРА ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА БОРАВИШТА ПОСТАЛА КАЗНА

ИЗБОР СУДИЈА УСТАВНИХ СУДОВА У БИХ – КОНТРОВЕРЗЕ И МОГУЋА РЈЕШЕЊА 

ВРХОВНИ СУД БИХ – ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ И ПРАВА

ТЕНЗИЈЕ ИЗМЕЂУ ПРАВОСУЂА И ПОЛИТИКЕ: ДА ЛИ НАЈАВЉЕНЕ ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О ВСТВ РЈЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМ?