| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Коментар Кривичног законика Републике Српске

Коментар Кривичног законика Републике Српске

Поштовани,

У прилици смо да вам понудимо још један рукопис из области стручне и научне литературе изузетно значајне садржине и употребне вриједности. Ријеч је о Коментару Кривичног законика Републике Српске, чији су аутори универзитетски наставници проф. др Драган Јовашевић, проф. др Љубинко Митровић и проф. др Вељко Икановић.

У обради ове врло обимне материје поред Кривичног законика Републике Српске који је на снагу ступио јула 2017. године коришћени су домаћа и страна правна литература, упоредно-правна рјешења неких европских држава, као и судска пракса најзначајнијих судова у Републици Српској.
“Уз сваку законску одредбу су на одговарајући начин и у одговарајућој мјери, на бази релевантно домаће и иностране правне литературе изложени појам, елементи, карактеристике и садржина појединих законских појмова и института, као и дилеме у примјени те начин рјешавања уочених недостатака и недоречености, што је од значаја за ефикасну, закониту, благовремену и квалитетну примјену законског текста.
И коначно, послије теоријског излагања законских рјешења, Коментар код великог броја законских одредби садржи и релевантну судску праксу, односно правна схватања најзначајнијих судова у Републици Српској (посебно Врховног суда Републике Српске)” наводи се у рецензији коју потписују проф. др Велимир Ракочевић и проф, др Борислав Петровић.
Уз разноврсне научноистраживачке методе и јасан правнички стил приповиједања аутори су на разумљив начин изложили основне појмове и институте општег и посебног дијела Кривичног законика Републике Српске, па ће без сумње ова књига бити незаобилазна литература како за студенте на правним факултетима у Републици Српској у редовној настави те, за припрему правосудних, специјалистичких и других стручних испита, тако и за практичаре који се у свакодневном послу сусрећу са овом материјом.
Коментар Кривичног законика Републике Српске штампан је на 736 страницa у Б5 формату са тврдим повезом и може се набавити по цијени од 70 КМ. Попуст одобравамо у зависно од броја наручених књига. Oд 1- 5 примјерака 70 КМ, од 6 – 10 примјерака 65 КМ и више од 10 примјерака 60 КМ.
Све информације можете добити на телефоне: 051/456-371, 456-374, или путем e-maila marko.kelecevic@slglasnik.org.