Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Издаваштво - Правни прописи

Коментар Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку Републике Српске

Коментар Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку Републике Српске пригодно је издање за непосредну и практичну при...

Огледи о праву и правосуђу

Дикта регистар

У времену динамичних промјена у друштву које прате исто тако честе нормативно-правне новине, тешко да правник практичар може да квалитетно обавља свој посао у би...

Коментар Кривичног законика Републике Српске

Закони о раду, ПИО и правима бораца

НОВО У ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕЈавна установа Службени гласник Републике Српске издала је књигу ЗАКОНИ О РАДУ, ПИО И ПРАВИМА ...

Збирка образаца Закона о кривичном поступку

Стицање права власништва на основу правног посла у БиХ и Хрватској (1945-2011)

У издању ЈУ Службени гласник РС постхумно је изашла књига аутора Петра Симонетија која у потпуности освјетљава важан дио стварног али и облигационог права. На ос...

Поремећена прецедентизација права

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и СПКД Просвјета, Градски одбор Бања Лука, изашла је књига аутора проф. др Милана Благојевића под насловом „Неустав...

Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској

Практикум за управни спор – са управносудском праксом

Изборни прописи БиХ и РС са свим измјенама и допунама

Објављивање Изборних прописа Босне и Херцеговине и Републике Српске ће на практичан начин, свим учесницима у припреми и спровођењу општих избора расписаних за о...

Коментар Кривичног законика Републике Српске, друго измијењено и допуњено издање

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске из штампе је изашао још један рукопис из области стручне, али и научно-истраживачке литературе аналитичко-синтетичко...