| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Издаваштво - Правни прописи

Коментар Кривичног законика Републике Српске

У обради ове врло обимне материје поред Кривичног законика Републике Српске који је на снагу ступио јула 2017. године коришћени су домаћа и страна правна литература, упоредно-правна рјешења неких европских држава, као и судска пракса најзначајнијих судова у Републици Српској.“Уз сваку законску о...

Огледи о праву и правосуђу

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске изашла је НОВА књига правника, публицисте и судије Суда Босне и Херцеговине Бранка Перића, под насловом Огледи о праву и правосуђу. Објављивање чланака у књизи има за циљ да ширем кругу професионалне и академске јавности укаже на актуелност и оби...

Закони о раду, ПИО и правима бораца

НОВО У ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕЈУ Службени гласник Републике Српске издала је књигу “ЗАКОНИ О РАДУ, ПИО И ПРАВИМА БОРАЦА”. Књига садржи законе:- нови Закон о раду Републике Српске, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 1/16 и ступио је...

Стицање права власништва на основу правног посла у БиХ и Хрватској (1945-2011)

У издању ЈУ Службени гласник РС постхумно је изашла књига аутора Петра Симонетија која у потпуности освјетљава важан дио стварног али и облигационог права. На основу догматске, телеолошке, компаративне и историјске анализе теоријских института и закона у Републици Хрватској и БиХ (Републици Српс...

Дикта регистар

У времену динамичних промјена у друштву које прате исто тако честе нормативно-правне новине, тешко да правник практичар може да квалитетно обавља свој посао у било којој области, без овог врло доброг водича кроз правне прописе Републике Српске и Босне и Херцеговине.Дикта регистар се састоји од г...

Збирка Закона

Публикација садржи приказе Закона о Влади, Закона о републичкој управи, Закона о државним службеницима и Закона о управној инспекцији, са изворним текстом ових закона и указима предсједника Републике о проглашењу истих.Ова збирка је од користи у обучавању државних службеника и намјештеника, али...

Изборни прописи БиХ и РС са свим измјенама и допунама

Објављивање Изборних прописа Босне и Херцеговине и Републике Српске ће на практичан начин, свим учесницима у припреми и спровођењу општих избора расписаних за октобар 2010. године, помоћи да се подсјете на права и дужности у изборном процесу, а изабраним званичницима да вршење власти подреде инт...

Анализа уставног уређења Ирана

Монографија је писана на српском и енглеском језику, а посвећена је анализи, проучавању и оцјени уставног уређења Ирана и његовим уставним институцијама. Монографија Исламски конституционализам на ирански чин (кратка анализа основа уставног уређења) проф. др Милана Благојевића представља успјеша...

Практикум за управни спор – са управносудском праксом

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у децембру 2014. изашле су из штампе двије нове књиге проф . др Милана Благојевића . Ради се о „Практикуму за управни спор – са управносудском праксом“.Практикум је написан на 647 страна и с...

Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у децембру 2014. изашла је из штампе нова књига проф. др Милана Благојевића . Ради се о монографији под насловом „Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској“.Књига „Уставнос...

Поремећена прецедентизација права

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и СПКД Просвјета, Градски одбор Бања Лука, изашла је књига аутора проф. др Милана Благојевића под насловом „Неуставна ретроактивна примјена инкриминације злочини против човјечности у пракси Суда Босне и Херцеговине – Поремећена прецедентизација права...

Збирка образаца Закона о кривичном поступку

Књига је приређена у обиму од 530 страница и подијељена у пет дијелова. Прва четири дијела од 430 страница садрже 348 образаца. Пети дио од 100 страница садржи разне практичне подсјетнике за примјену Закона о кривичном поступку. Обрасци су сачињени тако да се могу користити као узорак за све зак...

Закон о општем управном поступку са регистром појмова

Регистар је сачињен по принципу кључних ријечи према азбучном реду. Уз сваку кључну ријеч дата је назнака броја члана Закона у коме је обрађена. Тамо гдје извјесна кључна ријеч стоји у вези са неком другом ријечи, назначен је и број члана те друге кључне ријечи. Слиједећи тај принцип, корисник ћ...