Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Сваки интерес грађана Српске је интерес Службеног гласника

Сваки интерес грађана Српске је интерес Службеног гласника

Мишљење директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске о иницијативи да "Службени гласник Републике Српске" буде бесплатно доступан свим грађанима у Републици Српској

Разумијем иницијативу дa електронско издање ''Службеног гласника Републике Српске'' постане бесплатно доступно и вјерујем да иза те иницијативе стоји добра намјера јер покретачи вјероватно сматрају да се на тај начин обезбјеђује шира доступност прописа Републике Српске за све грађане.

Циљ нас у ЈУ Службени гласник Републике Српске јесте да утичемо на јачање правне писмености наших грађана и због тога већ постоје анализе и планови који се тичу овог питања. Знамо да је дјелатност ЈУ Службени гласник Републике Српске од општег интереса и у складу са тим Установа је  обавезна да омогући свим физичким и правним лицима да се упознају са важећим прописима Републике Српске, а због тога се често, без обзира на цијену приступа службеним издањима који се утврђују интерним актима Установе (Одлука о утврђивању цијена на издања „Службеног гласника Републике Српске“ и Одлука о цијенама услуга објављивања и оглашавања у „Службеном гласнику Републике Српске“), физичким лицима која се обрате за помоћ за приступ траженим прописима излази у сусрет без надокнаде, управо поштујући друштвену улогу која нам је додијељена.

Са аспекта прописа прије свега морамо бити свјесни да је потребно промијенити низ интерних процедура у ЈУ Службени гласник Републике Српске па и сам Закон о објављивању закона и других прописа Републике Српске. Тренутна ситуација је таква да електронско издање ''Службеног гласника Републике Српске'' није дефинисано као званично, а наш циљ је да га на тај начин дефинишемо јер је то пракса у свим земљама регије.

Оно што је специфичност ЈУ Службени гласник Републике Српске у односу на остала службена гласила у земљама регије јесте да се наша Установа не финансира из буџета Републике Српске већ смо 100% самофинансирајући и од претплата годишње остварујемо око 900 хиљада марака прихода. Реално је очекивати да би након што би се усвојиле процедуре које би електронско издање ''Службеног гласника Републике Српске'' учиниле бесплатно доступним, број претплата био смањен, што би довело до пада прихода и потребе за отпуштањем радника. Због тога се ми у  ЈУ Службени гласник Републике Српске у овој фази боримо за проширивање обима послова који нису у вези са самом продајом претплата и да унаприједимо наше електронске сервисе јер не желимо да угрозимо пословање Установе па ни посао од којег живи 65 породица.

Постоји још једна чињеница која се често занемарује, а то је да је већина прописа, који се достављају на објаву у службено гласило,  већ прије саме званичне објаве прошла одређене процедуре или јавне расправе, поготово кад је ријеч о законским прописима или чак и неким подзаконским актима. На тај начин физичка лица и правни субјекти имају могућност да се упознају са садржајем истих прије саме објаве. На званичном сајту Народне скупштине Републике Српске могу се наћи сви прописи који су у процедури или су и усвојени, али своје важење стичу објављивањем у ''Службеном гласнику Републике Српске''. Такође, важећи прописи који се тичу одређених области неријетко се налазе на званичним сајтовима одређених правних, економских или других институција које остварују  интерес за одређени пропис.

Процес о којем разговарамо није процес у којем постоје стране јер једина страна за све нас који смо укључени мора бити интерес Републике Српске и њених грађана и знам да ће тај интерес бити испоштован. 

Милош Лукић