Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 7/23

Службени гласник РС, број 7/23
Narudžbenica 2023_cir
Narudžbenica 2023_lat

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 7/23, од 25.1.2023. године, објављено је:


ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о именовању генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Уредба о измјенама и допунама Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем

Одлука о утврђивању мјесечног износа новчаног примања незапосленог родитеља четворо и више дјеце у Републици Српској

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за капитална улагања, број: 04/1-012-2-16/23

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-20/23

Одлука о давању сагласности за пренос права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-19/23

Рјешење број: 04/1-012-2-5282/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5281/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5280/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5277/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5276/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5275/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5274/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5273/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5272/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5271/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5270/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5269/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5268/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5267/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5266/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5265/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5264/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5263/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5298/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5297/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5296/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5295/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5294/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5293/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5292/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5291/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5290/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5289/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5288/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5287/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5286/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5285/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5284/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5283/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5360/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5359/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5358/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5357/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5356/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5355/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5354/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5353/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5352/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5351/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5350/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5349/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5348/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5347/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5346/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5345/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5344/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5343/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5342/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5341/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5340/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5339/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5338/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5337/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5336/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5335/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5334/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5333/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5332/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5331/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5330/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5329/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5328/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5327/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5326/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5325/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5324/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5323/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5322/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5321/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5320/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5319/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5317/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5316/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5315/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5314/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5313/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5312/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5311/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5310/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5309/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5308/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5307/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5306/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5305/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5304/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5303/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5302/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5301/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5300/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5299/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5278/22

Рјешење број: 04/1-012-2-5279/22

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Рјешење o разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење o именовању члана Управног одбора ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору туризма и угоститељства у Министарству трговине и туризма

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору туризма и угоститељства у Министарству трговине и туризма

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

План образовања одраслих Републике Српске за 2023. годину

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Одлука о утврђивању и објављивању броја бирача уписаних у извод из Централног бирачког списка за гласање ван БиХ за пријевремене изборе који ће се одржати у недјељу, 5.2.2023. године

Oдлука o пoтврђивaњу рeзултaтa пoсрeдних избoрa и дoдjeли мaндaтa зa Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe

https://online.slglasnik.org/sr/pregled