Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 60/22

Службени гласник РС, број 60/22
Objavljen je novi broj

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 60/22, од 24.6.2022. године, објављено је:

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закључак у вези са Нацртом породичног закона

Закључак у вези са Нацртом закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске

Закључак у вези са Нацртом закона о обавезном здравственом осигурању

Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању

Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о туризму

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука o измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 9/22, 12/22, 14/22, 17/22, 19/22, 23/22, 30/22, 32/22, 33/22, 38/22, 45/22 и 58/22)

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дом пензионера Бања Лука

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дом пензионера Бања Лукa

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Средњошколски дом Бања Лука

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Средњошколски дом Бања Лука

Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор

Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор

Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Зворник

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Зворник

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Градишка

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Градишка

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и веза

Рјешење о извршењу правоснажне пресуде Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 030599 21 У, од 16.5.2022. године

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за грађевинарство у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за метеорологију у Републичком хидрометеоролошком заводу

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за метеорологију у Републичком хидрометеоролошком заводу

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за аграрна плаћања

Рјешење о постављењу директора Агенције за аграрна плаћања

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. директора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Специјалнa болницa за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Специјалнa болницa за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Болницa Требиње

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница Требиње

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Бања Лука

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Бања Лука

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Угодновић, Теслић

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Јован Дучић” Кнежево

Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Јован Дучић” Кнежево

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Технолошка школа Бањалука

Рјешење о именовању директора Јавне установе Технолошка школа Бањалука

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о престанку дужности директору ЈУ Народна библиотека Источни Стари Град

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Источни Стари Град

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Рајшева, општина Теслић, број: 21.04/951-621/17

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Забрђе, општина Милићи, број: 21.08/951-124/21

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Сасе, општина Сребреница, број: 21.08/951-59/21

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о измјенама Одлуке о усвајању Цјеновника здравствених услуга, број: 02/002-2158-6/22

Одлука о измјени и допунама Одлуке о усвајању Цјеновника медицинских средстава, број: 02/002-2158-5/22

Правилник о измјенама и допунама Правилника о праву на медицинска средства

https://online.slglasnik.org/sr/pregled