Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 44/22

Службени гласник РС, број 44/22
Zasto vam je potreban glasnik

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 44/22, од 18.5.2022. године, објављено је:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на распоред средстава за 2022. годину
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1507/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1504/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1503/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1502/22
Одлука број: 04/1-012-2-1501/22
Одлука о расподјели добити, број: 04/1-012-2-1554/22
Рјешење број: 04/1-012-2-1505/22
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности два члана Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске
Рјешење о именовању вршилаца дужности два члана Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске
Рјешење о разрјешењу дужности в.д. чланова - представника оснивача у Управном одбору Универзитета у Источном Сарајеву
Рјешење о именовању в.д. чланова - представника оснивача у Управном одбору Универзитета у Источном Сарајеву
Рјешење о разрјешењу дужности чланова - представника оснивача у Управном одбору Високе школе за туризам и хотелијерство у Требињу
Рјешење о именовању в.д. чланова - представника оснивача у Управном одбору Високе школе за туризам и хотелијерство у Требињу
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Археолошки музеј “Rimski municipium” Скелани
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Археолошки музеј “Rimski municipium” Скелани
Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Министарству привреде и предузетништва
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за сарадњу са дијаспором у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за сарадњу са дијаспором у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарствa финансија
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора рада у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу помоћника директора за Подручни центар Зворник у Пореској управи
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Зворник у Пореској управи
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Пале”
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Пале”
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски дом “Фоча”
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски дом “Фоча”
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Требиње”
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Требиње”
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Програм посебног надзора над присуством American plum line pattern virus, APLPV у Републици Српској у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством Blueberry leaf mottle virus, BLMoV у Републици Српској у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством Pantoea stewartii subsp. stewartii у Републици Српској у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) - проузроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републике Српске у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством штетног организма Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma) у Републици Српској у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - проузроковача бактериозне пламењаче јабучастих воћака на подручју Републике Српске у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD у Републици Српској у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством Phytophthora fragariae var. rubi – проузроковача фитофторозе малине на подручју Републике Српске у 2022. години
Програм посебног надзора над присуством Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV у Републици Српској у 2022. години
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Кобатовци, град Лакташи, број: 21.08/951-108/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Власеница 1, општина Власеница, број: 21.04/951-352/22

https://online.slglasnik.org/sr/pregled