Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 122/22

Службени гласник РС, број 122/22
Narudžbenica 2023_cir
Narudžbenica 2023_lat

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 122/22, од 8.12.2022. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Извозно-увозној банци Мађарске

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4681/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4682/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4639/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4638/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4641/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4640/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4701/22

Одлука о давању сагласности, број: 04/1-012-2-4680/22

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-4601/22

Одлука о престанку важења Одлуке број: 04/1-012-2-497/19, од 21.2.2019. године

Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број 73/22)

Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласности на распоред средстава, број: 04/1-012-2-4700/22

Рјешење о разрјешењу Надзорног одбора ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево

Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево

Рјешење о разрјешењу в.д. предсједника Надзорног одбора ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова одбора за ревизију Јавног предузећа Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Јавног предузећа Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за вјере

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за вјере

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Завода за образовање одраслих

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Завода за образовање одраслих

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Васa Чубриловић” Градишка

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Васа Чубриловић” Градишка

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Младен Стојановић” Љубија, Приједор

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Младен Стојановић” Љубија, Приједор

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Оштра Лука

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Оштра Лука

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Ђура Јакшић” Подновље, Добој

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Ђура Јакшић” Подновље, Добој

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Србија” Црквина, Шамац

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Србија” Црквина, Шамац

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Дворови” Дворови

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Дворови” Дворови

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Генералном секретаријату Владе Републике Српске

УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму, број: У 12/22

Одлука о избору потпредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

https://online.slglasnik.org/sr/pregled