Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 106/21

Службени гласник РС, број 106/21
NARUDŽBENICE ZA 2022_cir
NARUDŽBENICE ZA 2022_lat

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 106/21, од 25.11.2021. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлукa о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-3372/21

Одлукa o измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21 и 103/21)

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Министарству привреде и предузетништва

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Министарству привреде и предузетништва

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за енергенте у Министарству енергетике и рударства

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра зa енергенте у Министарству енергетике и рударства

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за геолошка истраживања

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за геолошка истраживања

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за геолошка истраживања

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичке дирекције за обнову и изградњу

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Меша Селимовић” Насеобина Лишња, Прњавор

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Меша Селимовић” Насеобина Лишња, Прњавор

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Технички школски центар Зворник, Зворник

Рјешење о именовању директора Јавне установе Технички школски центар Зворник, Зворник


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Правилник о додјели подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Мркоњић Град 2, општина Мркоњић Град, број: 21.08/951-41/18


РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у октобру 2021. године

Саопштење о просјечним мјесечним бруто и платама након опорезивања - нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у октобру 2021. године и у периоду јануар - октобар 2021. године

Просјечне бруто плате и плате након опорезивања - нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у октобру 2021. године


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 1155/20

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 2279/21


ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Овјерене кандидатске листе за учествовање на пријевременим изборима за градоначелника града Приједора


КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката “Бимал” д.д. Брчко Дистрикт и “Ераковић” д.о.о. Бечеј


https://online.slglasnik.org/sr/pregled