| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Правосудна неистина

Правосудна неистина

У издању Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Владе Републике Српске изашла је нова и вриједна научна монографија аутора проф. др Милана Благојевића, под насловом “Правосудна неистина”.

Ради се о дјелу у којем су исцрпно и научно утемељено подвргнуте критици неистине које су о Републици Српској продуковане најприје у оптужницама и пресудама Трибунала у Хагу, одакле су пренесене и увелико коришћене не само у пракси Суда БиХ, већ и у Међународном суду правде. 

Монографија је подијељена у три велике цјелине. 

Прву чини пролегомена једне систематске правосудне патологије, којом се читалац уводи у суштину неистина садржаних о Републици Српској у пресудама наведених институција, као и начин на који је креирана противправна конструкција тзв. удруженог злочиначког подухвата. 

Друга цјелина посвећена је анализи пресуде Трибунала у Хагу у предмету против др Радована Караџића. 

Трећи дио посвећен је неуставној ретроактивној примјени инкриминације злочини против човјечности. У овом дијелу је уз мноштво примјера из судске праксе показано не само да се ради о еклатантном кршењу уставног начела о забрани ретроактивне примјене кривичног закона када је он неповољнији за оптужено лице, већ је проникнуто и у саму срж и циљ такве неуставне судске праксе. 


Рецензенти монографије су академик проф. др Витомир Поповић, проф. др Срето Ного, Слободан Наградић и Жељко Вујадиновић. Књига је написана на српском и енглеском језику, има преко 500 страна, а штампао ју је Службени гласник Републике Српске.