Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Позив на претплату за 2022. годину

Позив на претплату за 2022. годину
NARUDŽBENICE ZA 2022_cir
NARUDŽBENICE ZA 2022_lat

Поштовани претплатници, 

позивамо вас да се претплатите на службена издања ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука:

1.       Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2022. годину;

2.      Електронско издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2022. годину; 

3.      Архива “Службеног гласника Републике Српске” 1992-2021. - електронско издање

4.      Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2022. годину; 

5.      Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - електронско издање за 2022. годину; 

6.      Електронски регистар прописа Републике Српске (еРП РС),

Такође, молимо вас да доставите наруџбенице за претплату на наведена издања, како бисмо успјешну пословну сарадњу наставили и у 2022. години.

Попуњену наруџбеницу, са печатом и потписом, пошаљите поштом, на e-mail адресу: sgrs.prodaja@slglasnik.org или faxom на број: 051/456-364.

За све додатне информације можете нас позвати телефоном бр.: 051/456-339, 051/456-355, и 051/456-364.