Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Позив на претплату за 2021. годину

Позив на претплату за 2021. годину
NARUDŽBENICA LAT

Поштовани претплатници, позивамо вас да се претплатите на службена издања ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука:

1.       Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2021. годину;

2.      Електронско издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2021. годину; 

3.      Архива “Службеног гласника Републике Српске” 1992-2020. - електронско издање

4.      Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2021. годину; 

5.      Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - електронско издање за 2021. годину; 

6.      Електронски регистар прописа Републике Српске (еРП РС),

Такође, молимо вас да доставите наруџбенице за претплату на наведена издања, како бисмо успјешну пословну сарадњу наставили и у 2021. години.


Попуњену наруџбеницу, са печатом и потписом, пошаљите поштом, на e-mail адресу: sgrs.prodaja@slglasnik.org или faxom на број: 051/456-364.


За све додатне информације можете нас позвати телефоном бр.: 051/456-339, 051/456-355, и 051/456-364.