Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 61/24

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број  61/24

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 61/24, од 9.7.2024. године, објављено је:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Избoрни зaкoн Републике Српске

Закон о референдуму и грађанској иницијативи

Закључак у вези са Нацртом закона о допуни Закона о употреби заставе, грба и химне

Закључак у вези са Нацртом закона о ученичком стандарду

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о усвајању Нацрта програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2025-2027. година, број: 04/1-012-2-2083/24

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2097/24

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2096/24

Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план Јавне установе Археолошки музеј “Rimski municipium” Скелани

Одлука о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена, број: 04/1-012-2-2100/24

Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-2050/24

Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-2070/24

Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-2069/24

Одлука о минимуму услова за продужење рока на који је додијељена концесија за експлоатацију жељезне руде на лежишту “Омарска” код Приједора

Одлука о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске привредном друштву Д.о.о. “Маљчић” Градишка

Одлука о изради Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период 2025-2034. године

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Невесиње

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Невесиње

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ Болница Невесиње

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Болница Невесиње

Одлука o измјени Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава, број: 04/1-012-2-2089/24

Рјешење о именовању чланова из Републике Српске у Међуагенцијску радну групу за наставак координације активности на дефинисању, усклађивању и стварању законодавних, оперативних, техничких, кадровских и финансијских услова за имплементацију API/PNR система

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за ветеринарство у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за ветеринарство у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за заштиту животне средине у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за заштиту животне средине у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Народно позориште Источно Сарајево

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Народно позориште Источно Сарајево

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Завод за социјалну заштиту Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Завод за социјалну заштиту Републике Српске

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Оштра Лука

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Оштра Лука

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Правилник о школском календару за школску 2024/2025. годину

https://online.slglasnik.org/sr/pregled