Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 41/24

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 41/24

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 41/24, од 14.5.2024. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1402/24

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1366/24

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1397/24

Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење “Сарајево-гас” а.д. Источно Сарајево

Одлука о коначном отпису ненаплативих потраживања, број: 04/1-012-2-1394/24

Одлука о коначном отпису ненаплативих потраживања, број: 04/1-012-2-1393/24

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичкe управe цивилне заштите

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичкe управe цивилне заштите

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за организацију, планирање и обуку у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за организацију, планирање и обуку у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за деминирање у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за деминирање у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности главног републичког инспектора заштите и спасавања у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о постављењу вршиоца дужности главног републичког инспектора заштите и спасавања у Републичкој управи цивилне заштите

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце, Мркоњић Град

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце, Мркоњић Град

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Правилник о измјени Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству просвјете и културе

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Годишњи план о измјени Годишњег плана специјализација и супспецијализација за Републику Српску за 2024. годину

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама Geosmithia morbida Kolarik et al. - проузроковача рака ораха и вектора Pityophthorus juglandis Blackman - ораховог поткорњака на подручју Републике Српске у 2024. години

Програм посебног надзора над присуством нематода у биљној производњи у Републици Српској у 2024. години

Програм посебног надзора над присуством Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma) и Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.) на сјеменском кромпиру у Републици Српској у 2024. години

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Xylella fastidiosa Wells et al. - проузроковача пирсове болести на подручју Републике Српске у 2024. години

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Alternaria mali Roberts - проузроковача алтернаријске пјегавости јабуке на подручју Републике Српске у 2024. години

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градина, град Приједор, број: 21.04/951-1203/18

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Кацевац, град Бијељина, број: 21.08/951-39/22

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Калиманићи, општина Соколац, Број: 21.04/951-1944/16

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Ратковићи, општина Сребреница, број: 21.08/951-181/23

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Радошевићи, општина Сребреница, број: 21.08/951-17/2330

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Поточари, општина Сребреница, број: 21.08/951-56/2230

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Љубиње, општина Љубиње, број: 21.08/951-196/2331

https://online.slglasnik.org/sr/pregled