Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 14/24

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број  14/24

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 14/24, од 12.2.2024. године, објављено је:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-303/24

Одлука о Mрежи високошколских установа и студијских програма Републике Српске за период 2024-2025. година

Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Агенције за информационо-комуникационе технологије Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Агенције за информационо-комуникационе технологије Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за информационо-комуникационе технологије Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. директора Агенције за информационо-комуникационе технологије Републике Српске

https://online.slglasnik.org/sr/pregled