Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 101/23

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 101/23
Narudžbenica_Kalendar za 2024 - lat
Narudžbenica_Kalendar za 2024 - cir

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 101/23, од 16.11.2023. године, објављено је:

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Закон о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право
Резолуција о противљењу активностима изградње и успостављања нуклеарног објекта Центар за збрињавање радиоактивног отпада на локацији Трговске горе, општина Двор, Република Хрватска
Одлука о избору чланова Независног одбора, број: 02/1-021-1259/23
Одлука о избору директора Агенције за високо образовање Републике Српске
Закључак број: 02/1-021-1249/23
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 30.6.2023. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске 1.1.2022 - 31.12.2022. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3718/23
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3713/23
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, брoj: 04/1-012-2-3774/23
Одлука број: 04/1-012-2-3767/23
Одлука број: 04/1-012-2-3770/23
Одлука број: 04/1-012-2-3768/23
Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-3754/23
Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-3742/23
Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-3712/23
Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-3755/23
Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу “MRM Group” д.о.о. Зворник
Одлука број: 04/1-012-2-3766/23
Одлука о измјени Одлуке о минимуму услова за продужење рока на који је додијељена концесија за експлоатацију угља на површинском копу Гацко
Рјешење о раскиду Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске закљученог са ДОО “Agrilogistica MWK R.E.B.” Нови Град
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора АД “Град” Бијељина
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора АД “Град” Бијељина
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о разрјешењу в.д. чланoва Управног одбора Јавне установе “Воде Српске”
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе “Воде Српске”
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност”
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност”
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Зворник
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Зворник
Рјешење о разрјешењу дужности чланова представника студената у Управном одбору Јавне установе Студентски центар у Лукавици, Источно Сарајево
Рјешење о именовању чланова представника студената у Управни одбор Јавне установе Студентски центар у Лукавици, Источно Сарајево
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор локалне самоуправе у Министарству управе и локалне самоуправе
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор локалне самоуправе у Министарству управе и локалне самоуправе
Рјешење о разрјешењу директора Републичке дирекције за промет наоружања и војне опреме
Рјешење о постављању вршиоца дужности директора Републичке дирекције за промет наоружања и војне опреме
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Републике Српске
Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Милутин Миланковић” Милићи
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Милутин Миланковић” Милићи

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Правилник о додјели подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник о измјенама Правилника о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о минималним стандардима за документовање кредитних активности банака
Одлука о измјени Одлуке о привременим мјерама за ублажавање ризика раста каматних стопа
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака

https://online.slglasnik.org/sr/pregled