| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 63/20

Објављен је СГРС 63/20
Sadrzaj za broj 063_20
Објављен

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о измјени Закона о приватизацији државних станова

Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању

Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на приједлог расподјеле средстава за изградњу и одржавање споменика, спомен-обиљежја и војничких гробаља везаних за антифашистичку и ослободилачку борбу током 20. вијека и Одбрамбено-отаџбински рат Републике Српске у 2020. години

Одлука о отпису потраживања, број: 04/1-012-2-1681/20

Одлука о допунама Одлуке о додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске предузећу Д.о.о. “Јелена” Козарска Дубица (“Службени гласник Републике Српске”, број 43/08)

Одлука о допунама Одлуке о додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске предузећу Д.о.о. “Јелена” Козарска Дубица (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/08)

Одлука о измјенама Одлуке о мјерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија - Ambrosia artemiisifolia L.

Рјешење о давању сагласности на Анекс 1. Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са привредним друштвом “Николић промет” д.о.о. Бијељина

Рјешење о давању сагласности на Анекс 1. Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са привредним друштвом “Млин Павловић” д.о.о. Бијељина

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за заштиту од пожара у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за заштиту од пожара у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, финансијске и информатичке послове у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, финансијске и информатичке послове у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког техничког инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког техничког инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког ветеринарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког ветеринарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Закључак о исправци техничке грешке у Рјешењу о постављењу в.д. помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику, број: 04/1-012-2-1526/20, од 4.6.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 58/20)


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о квалитету јаја

Правилник о мјерама за рано откривање паратуберкулозе и вирусне дијареје говеда у Републици Српској у 2020. години

Правилник о сакупљању, превозу и обиљежавању нуспроизвода и њихових производа


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-263/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-229/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-265/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-273/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-247-1/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-235/20

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-201-1/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-246/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-288/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-262/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-293/20

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-247/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-221/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-268/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-257/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-248/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-271/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-275/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-282/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-277/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-274/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-247-2/20

Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-255/20

Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-283/20

Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-272/20


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 5, град Бањалука, број: 21.04/951-2658/16


НОТАРСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о начину поступања са печатима, штамбиљима и архивском грађом нотара у случају престанка вршења службе нотара


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлуку о допустивости и меритуму, број: АП 3548/18