| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 97/19

Објављен је СГРС 97/19

У "Службеном гласнику Репбулике Српске", број 97/19, од 18.11.2019. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2855/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2854/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2852/19

Одлука о давању сагласности на Правилник о додјели подстицаја из области енергетике и рударства

Одлука о давању сагласности на Интерни план и програм, број: 04/1-012-2-2859/19

Одлука о давању сагласности на Статут Развојне агенције Републике Српске

Одлука о преносу имовине Фабрике глинице “Бирач” а.д. - у стечају Зворник која се налази у Баошићима, Република Црна Гора, на Републику Српску

Одлука о утврђивању услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за експлоатацију техничког грађевинског камена- кречњака на лежишту “Рогоушићи” код Пала

Одлука број: 04/1-012-2-2874/19

Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-2860/19

Одлука о преносу власништва, број: 04/1-012-2-2871/19

Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-2870/19

Рјешење број: 04/1-012-2-2876/19

Рјешење број: 04/1-012-2-2877/19

Рјешење број: 04/1-012-2-2878/19

Рјешење број: 04/1-012-2-2879/19

Рјешење број: 04/1-012-2-2880/19

Рјешење број: 04/1-012-2-2858/19

Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Рјешење о разрјешењу чланова-представника студената у Управном одбору Јавне установе Студентски центар “Требиње”

Рјешење о именовању чланова-представника студената у Управни одбор Јавне установе Студентски центар “Требиње”

Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац

Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина

Рјешење о разрјешењу помоћника директора за сектор националних рачуна, регистара и статистике цијена у Републичком заводу за статистику Републике Српске

Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за сеизмичка мјерења у вези са минирањем и другим радовима у рударству, број: 05.07/310-631-2/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова заштите на раду у рударству, број: 05.07/310-274-5/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-642-4/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-470-2/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.07/310-574-3/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова геофизичких истраживања, израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних сировина и послове стручног надзора над извођењем геофизичких истраживања, број: 05.07/310-659-1/19


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 27-Е/06


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Рјешење о утврђивању Листе регистрованих средстава за заштиту биља


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Подроманија, општина Соколац, број: 21.08/951-63/19