| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 95/20

Објављен је СГРС 95/20
Sadržaj za broj 095

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 95/20, од 29.9.2020. године, објављујемо:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о преусмјеравању нераспоређених средстава из Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. годину

Одлука о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2020/21. години на јавним високошколским установама

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2532/20

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству просвјете и културе

Одлука о давању сагласности на допуну Интерног плана и програма, број: 04/1-012-2-2531/20

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2582/20

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Одлука о давању сагласности за расписивање Јавног конкурса за избор и именовање члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-2530/20

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-2529/20

Одлука о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Завод за стоматологију Републике Српске

Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе Агенција за високо образовање Републике Српске

Рјешење број: 04/1-012-2-2533/20

Рјешење број: 04/1-012-2-2534/20

Рјешење о именовању члана Комитета за техничке прописе испред Републике Српске

Рјешење о именовању чланова Савјета за метрологију БиХ испред Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника министра за економску сарадњу у Министарству привреде и предузетништва

Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за економску сарадњу у Министарству привреде и предузетништва

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, финансијске и информатичке послове у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, финансијске и информатичке послове у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког техничког инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког техничког инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког водног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког водног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за заштиту од пожара у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за заштиту од пожара у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког здравственог инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког здравственог инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког просвјетног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког просвјетног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког ветеринарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког ветеринарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког шумарског инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за државну управу

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за државну управу

Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Агенције за државну управу

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о измјени и допуни Рјешења о престанку дужности директора Јавне установе Средња школа “Никола Тесла” Теслић


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-433/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката,број: 15.03-361-464/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-463/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-469/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-489/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-481/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-473/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-132/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-486/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-488/20

Рјешење број: 15.03-361-565/20


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Наставни план и програм за предмет Исламска вјеронаука за основну школу


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 5497/18