| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 84/19

Објављен је СГРС 84/19

У "Службеном гласнику Репбулике Српске", број 84/19, од 10.10.2019. године, објављујемо:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици

Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју

Закон о измјенама и допунама Законa о развоју малих и средњих предузећа

Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској

Закон о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу

Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на Интерни план и програм, број: 04/1-012-2-2474/19

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2473/19

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Одлука о давању сагласности за продају моторних возила путем лицитације, број: 04/1-012-2-2481/19

Одлука о измјени Одлуке о додјели концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту “Дракуљица” код Билеће предузећу А.д. “Видуша” Билећа

Рјешење број: 04/1-012-2-2472/19

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

Рјешење о именовању чланова Управног одбора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина

Рјешење о именовању члана - представника оснивача у Управни одбор Јавне установе Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Дом ученика Бијељина

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом ученика Бијељина

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за предшколско, основно и средње образовање и васпитање у Министарству просвјете и културе

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за предшколско, основно и средње образовање и васпитање у Министарству просвјете и културе

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за економску сарадњу у Министарству привреде и предузетништва

Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за Ресор економске сарадње у Министарству привреде и предузетништва

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства привреде и предузетништва

Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности секретара Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

Рјешење о постaвљењу вршиоца дужности секретара Министарства рада и борачко-инвалидске заштите

Рјешење о разрјешењу директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Рјешење о разрјешењу помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево

Рјешење о разрјешењу помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Пољопривредна и медицинска школа Бијељина

Рјешење о именовању директора Јавне установе Пољопривредна и медицинска школа Бијељина

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Приједор

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Приједор

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Алекса Шантић” Осмаци

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Алекса Шантић” Осмаци

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Јован Дучић” Чајниче

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Јован Дучић” Чајниче

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Билећа

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Билећа

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Козарска дјеца” Градишка

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Козарска дјеца” Градишка


МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

Правилник о оспособљавању младих за научни и истраживачки рад


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење број: 15.03-361-408/17


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Програм утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива за зимску сезону 2019/2020. године


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Допунско рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Брестовчина, град Градишка, број: 21.04/951-1324/15