| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 83/19

Објављен је СГРС 83/19

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 83/19, од 8.10.2019. године, објављујемо:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о измјенама и допунама Закона о јавним путевима

Закон о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о проглашењу Заштићеног станишта “Тишина”

Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-2468/19


МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Правилник о оцјењивању кадета и полазника полицијске обуке


МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Правилник o пловидби и боравку страних цивилних пловила на унутрашњим водама Републике Српске

Правилник о одређивању имена ознака и ENI броја бродова унутрашње пловидбе


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Рјешење број: 08.020/153-1411/19


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Професионалној ватрогасној јединици Градишка

Лиценца за “Preventa” d.о.о. Ugljevik, број регистра: 1/19


РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције


СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о утврђивању цијене рада


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 3516/17


КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Закључак о одбацивању Захтјева за покретање поступка Туристичке заједнице Кантона Сарајево