Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 82/21

Објављен је СГРС 82/21
Iz broja 82 izdvajamo

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 82/21, од 10.9.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена, број: 04/1-012-2-2524/21

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2523/21

Одлука о давању сагласности, број: 04/1-012-2-2529/21

Одлука о престанку рада Јавне установе Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања Лука

Одлука о утврђивању услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за изградњу и коришћење Соларне фотонапонске електране “Невесиње”, општина Невесиње

Одлука о утврђивању услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за изградњу и коришћење МХЕ “Врбас 2” на ријеци Врбас, општина Лакташи


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Правилник о 40-часовној радној седмици у средњој школи


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о измјенaмa и допунама Правилника о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Рјешење о именовању Комисије за полагање стручног испита за стечајног управника


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-385-2/21

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-294-5/21

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-353-3/21


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одлука о промјени границе између катастарских општина Дервиши и Буџак у граду Бањој Луци

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Лусићи, град Бањалука, број: 21.08/951-104/20

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Нова Топола, град Градишка, број: 21.04/951-1840/21

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Оџак, општина Невесиње, број: 21.08/951-69/19


ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Статут о измјени Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске