| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 79/20

Објављен је СГРС 79/20
Sadrzaj za broj 079_20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 79/20, од 7.8.2020. године, објављујемо:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о спорту Републике Српске


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука o финансирању, пројектовању и изградњи дионице ауто-пута Вукосавље-Брчко

Одлука o финансирању, пројектовању и изградњи дионице ауто-пута Брчко-Бијељина-Рача

Одлука о првом дугорочном кредитном задуживању Републике Српске у 2020. години, број: 04/1-012-2-2084/20

Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 91/19 и 74/20), број: 04/1-012-2-2082/20

Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 103/18 и 74/20), број: 04/1-012-2-2083/20

Одлука о измјенама Одлуке о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена (“Службени гласник Републике Српске”, број 33/19), број: 04/1-012-2-2081/20

Одлука о измјени Одлуке о одобравању средстава за суфинансирање пројеката саобраћајне инфраструктуре у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/20)

Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука


АГЕНЦИЈA ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о управљању ризиком ликвидности


КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ

Пословник о измјенама и допунама Пословника о организацији и раду Комисије за жалбе


ЦEНТРAЛНA ИЗБOРНA КOМИСИJA БиХ

Упутствo o рoкoвимa и рeдoслиjeду избoрних aктивнoсти зa Лoкaлнe избoрe 2020. гoдинe у грaду Moстaру, кojи ћe сe oдржaти у нeдjeљу, 20. дeцeмбрa 2020. гoдинe


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БиХ

Саопштење о извршеној ревизији за 2019. годину