| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 78/19

Објављен је СГРС 78/19

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 78/19, од 20.9.2019. године, објављујемо:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука број: 02/1-021-881/19


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-2349/19

Рјешење о разрјешењу директора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Рјешење о именовању директора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Србија” Источно Сарајево

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Србија” Источно Сарајево


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Правилник о поступку и начину оцјењивања рада у установама за извршење кривичних и прекршајних санкција


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности директора Народне библиотеке Гацко

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке Гацко


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење број: 15.03-361-819/17


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Лукавица, општина Источно Ново Сарајево, број: 21.04/951-610/19

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Видрићи, општина Соколац, дио катастарске општине Жљебови, општина Соколац, и дио катастарске општине Кошутица, општина Соколац, број: 21.08/951-74/18