| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 75/19

Објављен је СГРС 75/19

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 75/19, од 12.9.2019. године, објављујемо:


ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Указ о додјели одликовања, број: 01-136-3524/19

Указ о додјели одликовања, број: 01-136-3525/19


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа за област стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској

Одлука о оснивању права службености у корист привредног друштва “Бук” д.о.о. Источно Сарајево

Одлука о давању сагласности на Правилник о начину успостављања и одржавања дигиталног архива

Одлука о давању сагласности за поступак куповине непокретности ради формирања парцеле која се налази уз непокретности ЈУ Геронтолошки центар “Слатекс” у Слатини

Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-2243/19

Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-2245/19

Одлука о измјени Одлуке о оснивању права службености у корист привредног друштва “Бук” д.о.о. Источно Сарајево

Рјешење о именовању чланова Радне групе за спровођење процеса процјене утицаја прописа за област стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској

Рјешење о раскиду Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, број: 01-33-15246/07, од 27.12.2007. године, и број: 12.03.5.330-2066/11, од 17.8.2011. године, закљученог са ОПЗ “Раван” Међеђа - Козарска Дубица

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору борачко-инвалидске заштите у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Рјешење о постaвљењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору борачко-инвалидске заштите у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Рјешење o разрјешењу дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење o именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику Републике Српске

Рјешење о разрјешењу дужности замјеника директора Републичког завода за статистику Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за статистику Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, кадровске и опште послове у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за геодетске послове у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за информационе технологије катастра непокретности у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за информационе технологије катастра непокретности у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Драган Вујановић” Сводна

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Драган Вујановић” Сводна

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Бољанић, Добој

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Бољанић, Добој

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Брод

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Брод

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “19. април” Дервента

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “19. април” Дервента

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна музичка школа “Свети Роман Мелод” Невесиње

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна музичка школа “Свети Роман Мелод” Невесиње

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар Фоча

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар Фоча


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Наставни план и програм васпитно-образовног рада у првом разреду основне школе


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Измјена Листе вјештака, број: 08.020/704-8/12-2


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.04/951-776/19

Закључак о исправци техничке грешке у Рјешењу о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Соколац, општина Соколац, број: 21.04/951-2158/18, од 9.4.2019. године


АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ

Списак лијекова којима је издата дозвола (у обновљеном поступку) за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-4300/19


АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ У БиХ

Статистика тржишта осигурања у Босни и Херцеговини за 2018. годину