| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 74/19

Објављен је СГРС 74/19

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 74/19, од 10.9.2019. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о накнади члановима комисија за полагање стручних испита

Рјешење o одобравању промјене власничке структуре у концесионом привредном друштву “Рудинг” д.о.о. Угљевик


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Правилник о нормативима и стандардима за финансирање основних школа

Правилник о измјенама Правилника о Наставном плану и програму за гимназије


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рaчуна са увећаним трајањем у Хеликоптерском сервису Републике Српске


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-513-1/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-520-3/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-318-4/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-25/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова заштите на раду у рударству, број: 05.07/310-24/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за рударска геодетска мјерења и израду рударских планова, број: 05.07/310-23/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-533/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-481/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-424/19


АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ

Списак лијекова којима је издата дозвола (у обновљеном поступку) за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-4216/19

Списак лијекова којима су издате дозволе за стављање у промет на тржишту Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-4215/19

Списак лијекова којима су издате дозволе за стављање у промет на тржишту Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-4299/19

Списак лијекова којима је укинута дозвола за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-4301/19