Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 70/21

Објављен је СГРС 70/21
NARUDŽBENICA PECATI

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 70/21, од 30.7.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о минимуму услова за продужење рока на који је додијељена концесија за истраживање, експлоатацију и прераду руде олова и цинка на лежиштима “Сребреница”, “Сребреница II”, “Казани” и “Витловац”, општина Сребреница
Одлука о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена - габра на лежишту “Топићи - Кртова” код Теслића
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2135/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2231/21
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Одлука о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком протоколу
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-2240/21
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-2241/21
Одлука број: 04/1-012-2-2242/21
Рјешење број: 04/1-012-2-2243/21
Рјешење о давању сагласности на Нацрт уговора о регулисању међусобних односа између Правобранилаштва Републике Српске и “Energy Financing Team SE Bileća” д.о.о. Билећа
Рјешење број: 04/1-012-2-2245/21
Рјешење број: 04/1-012-2-2246/21
Рјешење број: 04/1-012-2-2247/21
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за здравствену заштиту у Министарству здравља и социјалне заштите
Рјешење о постављењу помоћника министра у Ресору за здравствену заштиту у Министарству здравља и социјалне заштите
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за социјалну, породичну и дјечију заштиту у Министарству здравља и социјалне заштите
Рјешење о постављењу помоћника министра у Ресору за социјалну, породичну и дјечију заштиту у Министарству здравља и социјалне заштите
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за планирање, анализу, финансирање и имплементацију пројеката у Министарству здравља и социјалне заштите
Рјешење о постављењу помоћника министра у Ресору за планирање, анализу, финансирање и имплементацију пројеката у Министарству здравља и социјалне заштите
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за спорт у Министарству породице, омладине и спорта
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за спорт у Министарству породице, омладине и спорта
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе цивилне заштите
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе цивилне заштите
Рјешење о разрјешењу помоћника директора - главног републичког тржишног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког тржишног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу помоћника директора - главног републичког саобраћајног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког саобраћајног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за стандардизацију и метрологију
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за планирање, пројектовање и послове реализације пројеката обнове и изградње у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Студентски центар Требиње
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски центар Требиње
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски дом Фоча
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски дом Фоча
Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Јован Цвијић” Брезичани, Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Јован Цвијић” Брезичани, Приједор
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина
Рјешење о именовању директора Јавне установе Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Голуб Куреш” Билећа
Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Голуб Куреш” Билећа

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Правилник о допунама Правилника о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-341-3/21

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Допуна Листе сталних судских тумача у Републици Српској, који су именовани Рјешењем министра правде, а у складу са Правилником о сталним судским тумачима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/05, 32/07 и 36/12)

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Бања Лука 6, град Бања Лука, број: 21.08/951-54/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бијељина 1, град Бијељина, број: 21.04/951-2424/16