Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 67/21

Објављен је СГРС 67/21
NARUDŽBENICA PECATI

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 67/21, од 20.7.2021. године, објављујемо:

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 31.12.2020. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2020. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја за 2020. годину Комисије за концесије Републике Српске
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1.1 - 31.12.2020. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о деветој емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње
Одлука о готовинској исплати средстава за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње, број: 04/1-012-2-2129/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2124/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2123/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2130/21
Одлука о утврђивању посебног интереса за непокретности у својини Републике Српске ради реализације пројекта изградње Tуристичко-рекреационо-излетничког центра на Бусији на планини Мајевици, општина Лопаре
Одлука о броју потребних нотара за свако службено сједиште и сједишта привременог карактера
Одлука о оснивању права стварне службености на земљишту у власништву Републике Српске у корист АД ОЦ “Јахорина” Пале за изградњу жичаре “Рајска долина”, ски-стаза, система за вјештачко осњежавање, освјетљења ски-стаза, ски-каса, ски-вртића и пратеће инфраструктуре у подсектору “Рајска долина” на Јахорини
Одлука о оснивању права стварне службености на земљишту у власништву Републике Српске у корист АД ОЦ “Јахорина” Пале ради изградње два ски-лифта у подсектору “Рајска долина” на Јахорини
Одлука број: 04/1-012-2-2120/21
Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-2062/21
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за вјере
Одлука о усвајању Оперативног плана за реализацију Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској за 2021. годину
Одлука број: 04/1-012-2-2064/21
Одлука о давању сагласности на Цјеновник продаје шумских дрвних сортимената Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21 и 61/21)
Рјешење број: 04/1-012-2-2072/21
Рјешење број: 04/1-012-2-2073/21
Рјешење број: 04/1-012-2-2074/21
Рјешење број: 04/1-012-2-2075/21
Рјешење о додјели концесије за експлоатацију питке воде на лежишту “Јахоринска вода”, општина Источно Сарајево
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора АД “Град” Бијељина
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора АД “Град” Бијељина
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. члана - представника оснивача у Управни одбор Јавне установе Студентски дом “Фоча”
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор
Рјешење о измјенама и допуни Рјешења о именовању Интерресорне радне групе за успостављање Централног регистра Републике Српске и наставку реформе регистрације пословних субјеката и правних лица
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање дугом у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање дугом у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу Републике Српске
Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Змај Јова Јовановић” Бања Лука
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Змај Јова Јовановић” Бања Лука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бања Лука
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Ћирило и Методије” Трнопоље, Приједор
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Ћирило и Методије” Трнопоље, Приједор
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Ћирило и Методије” Главичице, Бијељина
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Ћирило и Методије” Главичице, Бијељина
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средња стручна и техничка школа Градишка
Рјешење о именовању директора Јавне установе Средња стручна и техничка школа Градишка
Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима, број: 04/1-012-2-2125/21
Правила о факторингу
Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-1680/21, од 3.6.2021. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 54/21)
Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1888/21, од 24.6.2021. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/21)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Правилник о начину и поступку реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској II

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник о школском календару зa школску 2021/2022. годину

МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Правилник о суфинасирању међународне размјене студената и академског особља

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Горњи Друговићи, општина Лакташи, и за дио катастарске општине Доњи Друговићи, општина Лакташи, број: 21.08/951-38/20

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о издавању привремене лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом, број: 05-28-12-132-18/21
Одлука о избору предсједавајуће Државне регулаторне комисије за електричну енергију