| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 67/19

Објављен је СГРС 67/19

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за капитална улагања, број: 04/1-012-2-2002/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1997/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2004/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за капитална улагања, број: 04/1-012-2-2019/19

Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и Финансијски план ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац за 2019. годину

Одлука о давању сагласности на Статут o измјени Статута Јавне здравствене установе Институт за јавно здравство Републике Српске

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству саобраћаја и веза

Одлука о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу

Одлука о преношењу права својине на стану, број: 04/1-012-2-2015/19

Одлука о преносу права својине на некретнинама, број: 04/1-012-2-2000/19

Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-2025/19

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-2020/19


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Правилник о дисциплинској одговорности затвореника


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Правилник о ограничењима и забранама хемикалија


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите


МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству саобраћаја и веза


МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу


ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Преглед пореских обвезника који су одјавили јединствени идентификациони број и Преглед одјављених организационих дијелова пореских обвезника за период од 1.4.2019. до 31.5.2019. године