| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 66/19

Објављен је СГРС 66/19

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 66/19, од 8.8.2019. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука број: 04/1-012-2-1966/19

Одлука број: 04/1-012-2-1967/19

Одлука број: 04/1-012-2-1968/19

Одлука број: 04/1-012-2-1969/19

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина

Рјешење о разрјешењу члана-представника студената у Управном одбору Јавне установе Студентски дом “Фоча”

Рјешење о именовању члана-представника студената у Управни одбор Јавне установе Студентски дом “Фоча”

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Иво Андрић” Бања Лука

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Иво Андрић” Бања Лука

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Центар средњих школа Требиње

Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар средњих школа Требиње

Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник

Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Петар Петровић Његош” Чајниче

Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Петар Петровић Његош” Чајниче


МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Правилник о управном надзору над спровођењем прописа о матичним књигама


МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Програм оспособљавања за монтера и сервисера лифтова


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Наставни план и програм за наставни предмет Математика за II разред основне школе

Наставни план и програм за наставни предмет Математика за VI разред основне школе


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-505/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме и средстава личне заштите на електроенергетским објектима, број: 05.07/310-418-1/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за минирање у рударству, број: 05.07/310-130/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-406/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за минирање у рударству, број: 05.07/310-395/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.07/310-527/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова заштите на раду у рударству, број: 05.07/310-230/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.07/310-342/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за сеизмичка мјерења у вези са минирањем и другим радовима у рударству, број: 05.07/310-425/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-329/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-412/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-516/19

Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији минералних сировина, број: 05.07/310-125/19


АГЕНЦИЈA ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Листа испитивача у комисијама за полагање стручног управног испита за рад у управи Републике Српске


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о обустави поступка, број: У 4/18

Одлука о допустивости меритуму, број: У 4/19


КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта “Еко Суровина” д.о.о. Љубљана, Република Словенија


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БиХ

Саопштење о извршеној ревизији за 2018. годину